På lördag brakar det loss med en stor fest på Wisby Strand. Hassela Gotland har med hjälp av sponsorer fått hit flera stora namn som kommer att uppträda på festen. Bo Kaspers Orkester, Petter, Andra Generationen och Cristal Andino är några av artisterna som bjuder på underhållning.

Internationella projekt

Under åren har man förutom att hjälpa ungdomar som hamnat snett även gjort ett antal större projekt. Under början av 90-talet hade dom ett stort utbyte med Shetlandsöarna. Runt millennieskiftet fick Hassela ett telefonsamtal från en kvinna i Australien som förlorat sin son på grund av en överdos. Hon frågade Lasse Siggelin om inte han kunde tänka sig att hjälpa till med att starta upp ett liknande behandlingshem i Australien, om hon skrapade ihop pengar. Så blev det, och under ett par år jobbade man i Australien med projektet.

Andra Internationella uppdrag har varit Riga i Lettland, där dom hjälpte till att starta upp Daytop som ännu idag finns kvar. Precis efter kriget i forna Jugoslavien blev Hassela Gotland nerbjudna till Bosnien för att hjälpa till med ett behandlingshem i Gorazde.

Många järn i elden

Men även lokalt på Gotland har man haft flera projekt. Ett försök var djurparken i Ahlskog som vuxna och ungdomar jobbade med några år innan det blev för dyrt att driva. Skutan Justus finns kvar än idag, även om den nu är till försäljning. Med den har ungdomarna seglat varje sommar, och lagt ner stort arbete på att rusta upp och underhålla. Vävars, Bullboden och nyöppnade Blomakuten är några andra exempel som drivs av Hassela idag, liksom det ständigt växande Bockes tjänstehundar som bedriver uppfödning av Schäfer.

Hassela Gotland Har flera kollektiv på ön. Kollektivet i Klintehamn, Tors Gård i Bro, Vängeakuten och Bockes som tillhör Klintekollektivet.