"Nearly Zero Energy Hotels" är ett treårigt EU-projekt där 14 pilothotell i sju länder ska omvandlas för att nå nollenergistandard. Två av hotellen ska ligga i Sverige, och bland dem som kandiderar finns Hotell S:t Clemens i Visby.

– Hotellen kommer att bli förebilder för övriga hotell i Europa. Det handlar om att ha en drift som kräver så lite energi som möjligt, och helst att den energi som används kommer från förnyelsebara och lokala källor, säger Carl von Schulman, hotelldirektör.

De hotell som väljs ut till projektet kommer inte att få något ekonomiskt stöd. Däremot kommer de bland annat att få tillgång till teknisk expertis, finansiell rådgivning, hållbarhetsutbildningar samt även marknadsföring på både nationell och Europeisk nivå.

Artikelbild

| Carl von Schulman är en av ägarna av Hotell S:t Clemens.

– Det här är en del i att ställa om samhället, och att energieffektivisera är något som måste göras ändå. Blir vi utvalda till projektet kommer vi att få en massa hjälp med omställningen. Dessutom finns det givetvis ett marknadsföringsvärde i att vara först.

Carl von Schulman nämner bland annat hotellets uppvärmning som något man kan få hjälp att effektivisera med experthjälpen.

Hotellet, som har omkring 10 000 gästnätter om året, blev 2009 Gotlands första Svanenmärkta hotell och har redan i dag en stor miljömedvetenhet med snålspolande duschar och handfat, ekologisk frukost, elbilar samt städning helt utan kemikalier.

Vilka hotell som väljs ut till projektet avslöjas i oktober.