Det nya kulturmiljöprogrammet (extern länk) är en kartläggning av särskilt viktiga byggnader, objekt och intressanta miljöer som håller på att sammanställas i en stor databank, som är under uppbyggnad, eller en kunskapsbank, som kommunantikvarie Maria James beskriver det. Med i kunskapsbanken finns även fornminnen, riksintressen och kulturlandskap med mera.

– Tanken är att alla, som exempelvis handläggare, exploatörer, privatpersoner, ska ha samma underlag. Vi ska bli mer transparanta så det inte bara är vi som sitter på kartorna, säger Maria James.

Kulturmiljöprogrammet är, förutom en kunskapsbank och kartor, även en strategi för hur man ska skydda och värna men även lyfta fram dessa miljöer och objekt i framtiden. Projektet löper ut vid årsskiftet.

Artikelbild

| Brucebo.

–Nu måste vi formulera en strategi för hur vi ska hantera alla miljöer och objekt, säger Maria James.

Det är med hjälp av bland andra hembygdsföreningarna på Gotland som dessa intressanta byggnader och miljöer ringats in så att det i dagsläget rör sig om en sammansställning av totalt cirka 13 000, eller cirka 15 procent, av alla byggnader på Gotland. Materialet bygger vidare på en inventering som gjorts sedan 1980-talet, uppger Maria James, men man har då "missat mycket som tillhör det moderna kulturarvet, vi måste fylla på med 1900-talet" som hon uttrycker det. Dessutom har mycket av kulturarvet som rör kvinnor och barn sedan tidigare fallit bort, något man nu försöker råda bot på.

–Det kan handla om barnmorskeställen, skolor eller skolträdgårdar, säger Maria James.

Skulle du säga att det här som en digital variant av bokbanden "Gotlands Hus och gårdar"?

Artikelbild

| Bottarevegården.

–Det kan man säga.

Maria James betonar vid flera tillfällen att man som husägare inte ska bli oroad eller bekymrad över om sitt hus finns med på kulturmiljöprogrammets kartor.

–Det finns de som tycker det är jobbigt att ens hus finns med och har fotograferats men det betyder inte att man inte får göra något med sitt hus, det är snarare en hint att det kan vara värdefullt! Det vi gör är att försöka uppmärksamma folk om att deras hus kan vara viktigt, vi ställer inte några krav eller några restriktioner utan man kan snarare tänka att "min gård är värdefull."