Det var fulla läktare med föräldrar, syskon och övrig släkt och på golvet var det full aktivitet när Wisbycupens trupptävling arrangerades. Det var gymnastik från tidig morgon till sen kväll.

– Vi har 200 funktionärer som hjälper till under tävlingen och utan dem hade det inte blivit någon tävling. De är oerhört viktiga för att vi ska kunna genomföra det här, säger Anders Håkansson, tävlingsledare.

Wisbycupen är en träningstävling där åldrarna spänner mellan 8-20 år och för Wisbygymnasterna är det ett bra tillfälle att få tävla och att få visa upp sina färdigheter för släkten.

Artikelbild

| Sträck. Det gällde att ha rätt sträckning på kroppen.

– För många är det här första gången som de tävlar och då kan det vara skönt att få prova på det här på hemmaplan. Vi har 41 lag som är med i Wisbycupen och förutom Wisbygymnasterna så kommer övriga lag från Stockholmsområdet, säger han.