Planerna på en till konstgräsplan i Visby, Gotlands fjärde, presenterades för en knapp månad sedan när den rödgröna majoriteten lade fram sin budget för 2018.

Själva placeringen ville politikerna avvakta tills fotbollen sagt sitt i frågan. Nu har Gotlands fotbollförbund (GFF) sagt sitt.

– Och det blir att vi placerar den nya konstgräsplanen på Säves nuvarande gräsplan, meddelar Niklas Callenmark till GT-sporten.

Han är sammankallande ordförande i GFF:s anläggningskommitté och nöjd med att fotbollen och politiken så snart har kommit fram till beslut i frågan. Underlaget blir den så kallade tredje generationens kostgräsplan.

– Ungefär samma som vi har på de tre andra planerna redan, exemplifierar Niklas Callenmark med Hemse, Rävhagen och Slite.

Att placeringen blev Säve har många fördelar menar GFF. En förklaring är också att bevattningsförbudet har gjort planen oanvändbar under delar av sommarhalvåret.

– Då har vi ändå tappat en plan, inte bra, menar Callenmark.

Begränsningar finns också. Planen blir inte uppvärmd.

– Nej. Bara att förbereda för uppvärmning kostar i storleksordningen 1,5 miljoner kronor. Sedan blir kostnaderna för själva uppvärmningen en halv miljon kronor årligen. Den kostnaden har vi fått väga mot risken att granulatet blir fruset, underlaget hårt och halt, faktiskt bara handlar om en kortare period av året, förklarar Callenmark, även projektledare vid teknikförvaltningen.

En annan olöst fråga är belysningen. Nuvarande är inte i närheten av tillräcklig kapacitet.

– Nej, belysningen håller inte. Där har vi en större utmaning.

Dessutom ligger ett villakvarter precis intill, på andra sidan Kolonigatan.

– En starkare belysning riskerar att kunna störa de närboende, så utformningen där blir en utmaning för dem som tar fram upphandlingsunderlaget. Det måste vara tydligt! gör Callenmark klart.

Processen med öns fjärde konstgräsplan tidigarelades ett år av kultur- och fritidsnämnden.

Med placeringen på Säve blir antalet fotbollsplaner ett nollsummespel.

– Men vi får en vinterplan till, som används för en mycket längre säsong, säger Callenmark.

När nu fotbollen har sagt sitt och förslaget är presenterat tas det slutliga beslutet av Regionstyrelsen och -fullmäktige.

Byggstart beräknas under nästa år för att stå klar i god tid till nästa höst och vinter.