Per Viberg slutade som klubbchef den 31 januari. Nu förbereder sig klubben för ett liv utan sin starke man sedan 29 år.

Andreas Sallmunds är ordförande i Visby IBK sedan ett år tillbaka och han har varit med om att driva igenom en liknande organisationsförändring med Friskis och svettis.

Steg ett är att hitta en fungerande struktur över hur styrelsearbetet ska fungera och tanken är att styrelsen blir verkställande.

Artikelbild

– IBK har inte haft en organiserad styrelse. Fram till nu har styrelsen inte varit så inblandad utan ungdom har skött sitt och arrangemang och elit har gått via kansli eller sina kommittéer. Från och med nu är det tänkt att styrelsen ska bestämma hur föreningen ska drivas och utvecklas eller om det behöver anställas personal.

Det viktigaste i styrelsens nya arbete är att få ordning på ekonomin. Bara de två senaste säsongerna har klubbet backat drygt 400 000 kronor, vilket gjort att det egna kapitalet halverats. Även kommande räkenskapsår kommer att sluta i ett minusresultat.

Seniorsatsningen Tillsammans mot toppen liksom den pågående juniorsatsningen där klubben har tre lag i fastlandsspel är kostsam.

– Vi mår inte dåligt ekonomiskt, men vi behöver öka våra intäkter. Vi har till skillnad från många andra föreningar alltid haft mycket anställd personal och drivit föreningen väldigt kommersiellt.

Huruvida Visby IBK kommer tillsätta en ny klubbchef på 40 procent är oklart.

– Pelle Viberg har haft en väldigt delad tjänst. Han har sålt sponsring, skött ekonomin med löpande bokföring och sen har han varit klubbchef. Allt detta på 40 procent och det är ohållbart. Det största delen har gått till ekonomin och det har varit slösaktigt av föreningen att ha en person anställd för att sköta löpande bokföring som i princip vem som helst kan sköta, säger Andreas Sallmunds.

En ekonomisk åtgärd är att klubben ska digitalisera ekonomin och ha en ideellt arbetande kassör.

–  Vi vill få alla att känna att vara delaktiga i ekonomin. Där har styrelsen varit dålig på att kommunicera. Vi vill få till en tydlig struktur på hur vi jobbar, vem som gör och ansvarar för vad.

Sportsligt tog den vågade Tillsammans mot toppen-satsningen slut efter år två (2016).

Hur ser planen ut rent sportsligt?

– Vi har gjort några satsningar men oftast fallit på målsnöret. Nu har vi sagt att vi måste få medlemmar, ungdomar och juniorer att köpa konceptet för att kunna fylla på underifrån. Vi måste få ledarna att känna sig delaktiga. Som det varit har det varit mycket elit som kör sitt och då har det blivit två grupper utan att för den delen jobba mot varandra.

Är det fortfarande superligan som gäller?

– Visby IBK vill till högsta serien och där finns ingen tvekan. Däremot är vi inte övertygade om hur vi gör det på bästa sätt. Det handlar inte bara om det sportsliga utan vi behöver dubblera vår omsättning för att ekonomiskt leverera. Tillsammans mot toppen en bra sportslig satsning men där hade vi inte tänkt på allt runtomkring. Vi har inte satt någon tidsram, men att spela i SSL inom tre år är väl en rimlig tid, säger Andreas Sallmunds.