Projektet Power to gas, som bland annat ska lagra elkraft i gasform, har kommit långt i sin strävan att göra det här till verklighet.

– Tekniken är löst till nästan 100 procent, säger Bertil Klintbom, Region Gotland representant.

I januari ska en plan för hela projektet vara färdigt.

Artikelbild

– Vem ska äga, vem ska driva, vem är huvudprojektägare, är frågor vi måste reda ut, säger han som kallar det ett industriellt projekt.

Deltar gör bland annat Region Gotland, Geab, Cementa och Swedegas. Nästa steg i arbetet är att hitta pengar för att bygga en anläggning.

– Vi tittar på ekonomin och möjligheterna att få bidrag. Det behövs mellan 40-45 procents stöd utifrån, säger Bertil Klintbom som har gotthopp om att lösa även det.

Energimyndigheten och EU är några tänkbara bidragsgivare.

Under hösten meddelade Geab att de inte kunde koppla på fler nyproducenter av vind- och solkraft som gäller från sommaren 2018. Bolaget hänvisade till risken för strömavbrott när man växlar riktning på elkraften i de gamla kablarna. Beslutet togs efter att Svenska kraftnät meddelat att det inte blir någon ny elkabel mellan Gotland och fastlandet.

– Geabs beslut har inte försämrat våra möjligheter att driva Power to gas. Det är verkligen ingen nackdel, men jag tror vi behöver en ny fastlandskabel ändå, säger Bertil Klintbom.

Problemet med vind- och solkraft är är den ojämna produktionen som kräver lagring av överskottsel. En lösning är att använda batteri men den tekniken är dyr än så länge. Att istället lagra elkraft i gasform och använda det som drivmedel är ett annat alternativ. Av elenergin tillverkas vätgas som sedan omvandlas till metangas. Den går att använda som drivmedel för till exempel bilar och båtar.

Ett annat steg i projektet är att fånga koldioxid från Cementa och tillverka metan den vägen.

– Men det är steg två i projektet, säger Bertil Klintbom.

Han ser flera fördelar med projektet.

– Det kommer säkert att bli rusning till ön för att titta på anläggningen, vilket också gynnar Gotland.

Den 17 januari är ett möte inplanerat med Energimyndigheten för att diskutera hur projektet kan fortsätta.

Om Gotland får bidrag bli regionen först i landet med Power to gas. Runt om i Europa har flera anläggningar byggts.

asa.sveds@gotlandstidningar.se

0739252606