Flera olika ackrediterade besiktningsföretag har kontrollerat hissar i Visby under sommaren.

Hur många som synats är okänt, men det står klart att 15 av hissarna fått anmärkningar, då sådana måste rapporteras till myndigheterna.

Sex av hissarna som fått underkänt ligger mycket nära varandra. De finns allihop inom Korpenområdet, som bland annat inhyser två av Visbys vårdcentraler och som många personer med funktionsnedsättning eller vårdbehov besöker dagligen.

– Jag är egentligen inte insatt i frågan, men ur ett patient- och medarbetarperspektiv är det naturligtvis en risk om någon skulle fastna i hissarna, kommenterar regionens tillförordnade primärvårdschef Carina Söderström.

I något fall handlar det om trasig belysning i hisschaktet.

Men den brist som förekommer i samtliga fall är att nödtelefonen är ur funktion. Samma problem finns på flera andra ställen också, bland annat i en hiss på Orionskolan.

Besiktningsbolagen som GT talat med vill inte kommentera problemets omfattning. Men allvarliga incidenter har tidigare inträffat, runt om i Sverige, på grund av trasiga eller urkopplade nödtelefoner.

Regionens fastighetschef Björn Sandqvist är glad att hissarna regelbundet kontrolleras.

– Att vissa saker är besiktningspliktiga är väldigt bra, då kommer sånt här fram. På Korpen finns det som tur är oftast personal i närheten, med det här är allvarligt ändå och vi tar tag i det, säger han.

Någon förklaring till de uppkomna bristerna finns inte i nuläget.