Under de kommande veckorna drar arbetet åter igång med att lägga ny asfalt på flera av de gotländska vägarna som förvaltas av Trafikverket.

– Det är totalt 45 kilometer väg som ska asfalteras med 27 000 ton asfalt på ön i år, till en kostnad av 37 miljoner kronor, sade Bob Kolmodin, projektledare för beläggning på Trafikverket tidigare i år.

SE ÄVEN: KARTA: Här blir det ny asfalt på Gotland 2017

Man kan räkna med störningar i trafiken på flera håll under arbetet, skriver Trafikverket i ett pressmeddelande:

Under vecka 39 asfalteras väg 143 mellan Roma och Akebäck. Väg 568 i Sanda mellan Stenhuse och Sandegårda samt Stationsgatan i Slite får ny beläggning under vecka 40.

I början av vecka 41 påbörjas arbetet på Visbyleden. Först fräser man upp asfalt på sträckan mellan cirkulationsplatsen vid Stenhuggaren och Follingborondellen. Själva Follingborondellen ska också få ny asfalt samt vägsträckan ut till Rävhagen.

Trafikverket skriver att asfaltarbetena kommer igång etappvis så att trafikpåverkan enbart sker mellan två cirkulationsplatser i taget. Verket uppmanar gotlänningarna att inte stanna i cirkulationsplatserna och blockera vägen för dem som ska ta någon annan av vägarna. Man bör planera sin körning och om möjligt välja en annan väg.

Hela Visbyleden från Terra Nova-rondellen till Broväg ska åtgärdas, och där väntas också de största störningarna.

Enligt Trafikverket kommer man eventuellt även nyasfaltera sträckorna med spårbildning vid Pilhagen och Medvallskorset, skriver man.