Tekniska problem På grund av stora tekniska problem i tryckeriet kommer Gotlands Allehanda inte att kunna delas ut till prenumeranterna.

Exakt vari problemet bestod är ännu oklart.

Tidningen är dock tryckt på morgonen, och om man vill finns den att hämta på redaktionen, Visborgsallén 39-41.

Fredagstidningen kommer också att delas till tillsammans med lördagstidningen på lördagsmorgonen.

Om man är prenumerant kan man läsa e-tidningen via länken nedan!

Den är upplåst och tillgänglig för alla.

LÄNK TILL E-TIDNINGEN GOTLANDS ALLEHANDA