- Det är klart det är alarmerande om man förändrar ekosystemets struktur så. Dessutom är det illa för fiskerinäringen när man har många små individer som inte blir stora. Det produceras mindre torsk, helt enkelt, säger Henrik Svedäng, en av forskarna bakom studien, till radion.

Strategin att bara fiska stora torskar och spara de små har varit en viktig del av både den svenska och europeiska fiskepolitiken. Den skulle skapa långsiktigt hållbart fiske, då små individer ska ges chans att växa till sig och fortplanta sig innan de fångas. I stället har torsken i Östersjön blivit allt mindre sedan 90-talet, med en krympt medellängd från 40 till cirka 30 centimeter i dag. Detta leder till många små och magra fiskar som inte växer till sig, samt större konkurrens om maten.