Det var den 25 april i år som Gotlandshems styrelse beslutade att sälja ut totalt 944 hyreslägenheter. I torsdags i förra veckan var sista dagen att lägga så kallade indikativa bud, alltså anbud som inte är bindande.

– Det ser bra ut, vi har fått in ett tiotal indikativa bud och jag ser att vi har goda chanser att komma i mål med en försäljning, säger Elisabeth Kalkhäll, vd på Gotlandshem.

Samtliga som har lagt indikativa bud har begärt sekretess, därför kan inte Elisabeth Kalkhäll gå in på vilka intressenterna är. Merparten av budgivarna är börsnoterade bolag, vilket innebär att Gotlandshem måste vara försiktig med vilken information de lämnar ut.

Artikelbild

| Elisabeth Kalkhäll, vd för Gotlandshem, är nöjd med de indikativa bud som kommit in.

– Om vi går ut med vilka bolagen är kan det påverka börskursen, därför gäller strikt sekretess. Vi har valt att hålla gruppen som har tillgång till den informationen tajt, det är bara jag, ekonomichefen och styrelsens ordförande som vet.

Med anledning av sekretessen kan Elisabeth Kalkhäll inte avslöja hur mycket intressenterna är beredda att betala.

– Det jag kan säga gällande prisnivåerna är att vi i nuläget är nöjda. Men eftersom dessa bud inte är bindande kan prislappen fortfarande öka eller minska, berättar hon.

De eventuella köparna har fått välja om de vill lägga bud på hela beståndet eller varje fastighet för sig.

– Det har kommit olika anbud, några har budat på hela portföljen och några på enskilda fastigheter.

Det som händer härnäst är att Gotlandshem under veckan ska välja ut vilka av buden de vill gå vidare med. Sedan får bolagen möjlighet att göra en besiktning av fastigheterna, där de dels kan titta på hur de ser ut, men också titta på de ekonomiska och juridiska aspekterna av ett eventuellt köp.

– Det kan vara driftavtal, elavtal och hyresavtal som är kopplade till fastigheterna som kan påverka ekonomiskt.

Den 15 oktober vill Gotlandshem ha fått in samtliga bud. Den 24 oktober hoppas de kunna presentera underskrivna avtal för styrelsen, så att de kan besluta om avtalet ska skickas vidare till regionfullmäktige.

– På regionfullmäktige 18 december räknar vi med att ärendet tas upp, berättar Elisabeth Kalkhäll.

Men för att få köpa måste intressenterna även leva upp till ett antal krav som Gotlandshem ställer.

– Köparen får till exempel inte ombilda eller vidareförsälja fastigheterna inom tio år. Vi har även frågat hur bolagen tänker kring nyproduktion, till exempel finns det utrymme för att bygga nytt i Stäven. Vi har även frågat om det finns intresse för köparen att ingå i vår bostadskö. Detta är inga krav men vi är nyfikna på hur de resonerar, säger Elisabeth Kalkhäll.