Regiondirektör Peter Lindvall krävde, vid en näringslivsfrukost 1 juni 2016, att ett utkast till en konkret handlingsplan för bättre företagsklimat skulle ligga på hans bord före midsommar samma år, detta för att speeda upp arbetet mot visionen att bli Årets tillväxtkommun 2018.

Detta brandtal av den nytillträdde regiondirektören var ett efterlängtat uppvaknande, menade många inom både regionen och näringslivet.

– Men sedan dess har det inte vidtagits några åtgärder, det har inte satsats några pengar och det finns inte några pågående aktiviteter. Byggloven som varit en stor fråga, där går det käpprätt åt helvete. Man är inte i närheten av att klara tio veckors handläggningstid, trots den digitala satsningen, säger Anna Hrdlicka och fortsätter:

Artikelbild

| Svarar. Meit Fohlin, regionstyrelsens ordförande, menar att oppositionens kritik är rena falsarier.

– Man borde ha avsatt medel, analyserat vilka åtgärder som måste vidtas och vad som ger bäst effekt, men det finns ingen struktur. Det behövs en tydlig politisk ledning som identifierar problemområden, men det saknar vi.

Centerpartisten Lars Thomsson, stämmer in i kritiken:

– Frågan om Gotland som Årets tillväxtkommun 2018 har blivit extremt nedprioriterad och knappt varit uppe på dagordningen. Jag antar att det nu skjuts på framtiden för att man ska hinna rädda upp situationen.

Regionstyrelsens ordförande, Meit Fohlin (S), menar att oppositionens uttalanden långt ifrån överensstämmer med verkligheten.

– De är helt enkelt rena falsarier. I arbetet med vår tillväxtstrategi har vi identifierat både utmaningar och möjligheter och vi har en plan som väl beskriver hur vi ska samverka med olika aktörer i såväl näringsliv, civilsamhälle och akademi för utveckling, säger hon.

Peter Lindvall klargör att det inte är något nytt att målsättningen med att bli Årets tillväxtkommun flyttats fram från 2018 till senast 2020.

– Vi gick ut ganska hårt med 2018 i början, det är jag medveten om. Men sedan kom en lång process med Peter Larsson-pengarna, och det tog oss över ett år att hantera. Då insåg vi att vi inte kunde behålla vår ursprungliga målsättning. Men det ingick i den tillväxtstrategi som det beslutades om i fullmäktige för ett år sedan.

Meit Fohlin håller heller inte med om att majoriteten varit passiv.

– Att politiken inte skulle ha vidtagit åtgärder är ju totalt nonsens. I arbetet med vår tillväxtstrategi har vi identifierat både utmaningar och möjligheter och vi har en genomförandeplan som beskriver hur vi ska samverka med olika aktörer för utveckling och tillväxt. Vi var tidiga i landet med vår mat- och livsmedelsstrategi och nu är vi i full gång med vår besöksnäringsstrategi. Vi har projekt i gång för att stärka båda dessa utpekade näringar, säger hon.