Det är nästan ett år kvar till valet, men det är nu som partierna avgör vem som ska toppa deras listor och vilka kandidater vi kommer att ha att välja emellan när det är dags.

Rolf K Nilsson lyckades kryssa sig förbi Lena Celion i valet 2006 och fick Moderaternas riksdagsplats, annars hör det till sällsyntheterna att väljarnas kryss kullkastar den planering som sker just nu.

Det är många kandidater som ska fram i det här skedet. Sverigedemokraterna, som hade tre namn på kommunvalsedeln till förra valet, fick in allihop. När en av ledamöterna avled och de andra avgick fick partiet problem. Eftersom de hade en öppen lista i valet besätts deras platser av personer som väljarna skrivit dit.

– Nu blir det en stängd lista. Vi har lärt oss, säger SD-ordföranden Lennart Pettersson.

Han räknar med att partiet kommer att få fler mandat i regionfullmäktige efter nästa val.

– Till förra valet fördubblades antalet röster på Sverigedemokraterna, så nu räknar vi med att få omkring tio procent, säger Lennart Pettersson.

Med det målet måste partiet också få fram fler kandidater. Men Lennart Pettersson tror inte att det kommer att vara något problem:

– Till valet har vi just nu tio kandidater och fler kommer. Det har lossnat för oss. Sedan jag blev ordförande i fjol har vi nästan fördubblat medlemsantalet och har nu runt 120 medlemmar.

Sedan förra valet har Gotlands tre valkretsar slagits samman till en. Idén kom som ett medborgarförslag från Kristdemokraterna som, just på grund av valkretsindelningen, inte har någon egen representant i regionfullmäktige. Det har fått stöd av bland andra Feministiskt initiativ och mycket tyder på att den nya valkretsindelningen kommer att göra det lättare för små partier att få in representanter.

Flera mindre partier efterlyser nu kandidater på sociala medier. Feministiskt initiativ skriver i ett upprop att ”Vi behöver vara många (för allt pekar på att vi kommer få många fler platser i detta val)”.

Fi:s ledamot i regionfullmäktige, Elin Bååth, har aviserat att hon hoppar av och Fi-ordföranden Stefan Wesley konstaterar att det kommer att behövas många nya namn till valsedeln.

– Vi har nästan inga namn kvar från den gamla listan. Många var ungdomar och de har flyttat från ön, säger Stefan Wesley.

Även Liberalerna söker efter kandidater utanför den innersta kretsen. De har bjudit in till en öppen nominering där vem som helst är välkommen att kandidera. Modellen testades i det förra valet och Bror Lindahl, ordförande för partiets valledningsgrupp, är nöjd med resultatet:

– Det var lyckat. Tre av våra ledamöter i regionfullmäktige och vår ombudsman kom in genom den öppna nomineringen. Nu har vi fått in ett 50-tal namn att se på till nästa val och nästan hälften av dem är nya, säger Bror Lindahl.

Även Kristdemokraterna måste i princip börja från grunden när de sammanställer sina valsedlar. När de inte fick representation i fullmäktige har de tappat många av de som engagerade sig till förra valet

– Det har varit lite marigt att hitta folk. Men vi tänker att vi inte måste ha många namn, utan vi ska ha bra folk – och det har vi nu, säger Ola Björkqvist (KD).

De större partierna har kommit längre i sina valförberedelser. Centerpartiet och Moderaterna har redan genomfört provval bland medlemmarna och i mitten av november fastställer de sina riksdagslistor. I moderaterna fick länsförbundsordföranden och riksdagsledamoten Jesper Skalberg Karlsson flest röster till både riksdag och regionfullmäktige. Men dessa provval är bara rådgivande och ordningen på listorna kommer att ändras.

– Vi vill ta hänsyn till etnicitet, kön och ålder. Och eftersom vi nu bara har en valkrets vi vill också ha en representation från hela ön, säger Roger Wärn som är vice ordförande för Moderaterna på Gotland.

Socialdemokraterna, fattar beslut om båda valsedlarna i mars. Höstens representantskap kommer att fastställa vilka kriterier som ska gälla för listorna. Här handlar det inte bara om att få in kandidater av olika kön och från olika orter, utan också om att en viss andel ska vara under 35 år och att det ska finnas en representation från olika yrkesgrupper och från den fackliga världen. Dessutom vill man gärna ha med människor med funktionsvariationer och hbtq-personer.

– Det har blivit fler och fler kriterier med åren, konstaterar Christer Engelhardt som är ordförande för Socialdemokraternas valberedning.