Socialministern träffade Stockholms läns landsting tillsammans med Region Gotland för att diskutera förutsättningar och utmaningar inom sjukvården. Den gotländska delegationen bestod av regionrådet Meit Fohlin (S), riksdagsledamoten David Lindvall (S), hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Stefaan de Maecker (Mp), sjukvårdsdirektör Maria Dalemar och regiondirektör Peter Lindvall.

– Regeringen har löpande gjort väldigt stora satsningar på hälso- och sjukvården. Dels vill vi resonera om hur satsningarna har fungerat så här långt och hur man tänker om de satsningar som kommer under nästa år. Med utgångspunkt från det här så ser vi att vi har ett antal utmaningar runt om i hela landet. Det är samma frågor vi resonerar om i alla landsting och regioner, säger Annika Strandhäll.

Det handlar om kompetensförsörjning, tillgänglighet, förlossningsvård, hur man ställer om till en mer nära vård och psykiatrin.

– Det är lite speciellt att träffa Stockholms läns landsting och Region Gotland tillsammans. Vi talar om den i särklass största och den i särklass minsta regionen. Inte minst är det viktigt för mig att lyssna in hur de satsningar vi nu gör nu kommer at fungera för vården i Region Gotland.

Efter det gemensamma mötet hade socialministern ett enskilt möte med den gotländska delegationen för att diskutera den speciella situation som öläget innebär och de ekonomiska utmaningar som det innebär.

– Kompetensförsörjningsfrågan är precis lika viktig på Gotland som på andra ställen, men man har lite andra förutsättningar och lite andra problem. Stockholm har ju en närhet både när det gäller utbud av personer som man kan rekrytera och när det gäller tillgängligheten. På Gotland har man en mycket mer skör personalstruktur. Har man specialistkompetens inom hälso- och sjukvården eller primärvården, psykolog till exempel, och den slutar så kan det få väldigt stora konsekvenser för verksamheten, med ett kapacitetsbortfall på kanske 50 eller 100 procent, i värsta fall. Det gör att situationen på Gotland blir lite unik.

– Tittar man däremot på förlossningsvården så har man inte alls de problemen som man har i Stockholm eller på andra håll i landet.

Region Gotland lyfte särskilt fram de ekonomiska problem som regionen har i egenskap av både kommun och landsting.

– Med den mycket speciella situation man har på Gotland med att man måste tillhandahålla en vård i toppklass och som levererar mycket goda resultat till en förhållandevis liten befolkning innebär en merkostnad som andra regioner inte har. Det resonerade vi om, men det får vi återkomma om. Det har jag inget svar på i dag. Men att få den bilden på ett tydligt sätt är väldigt viktigt.

Så Region Gotland anser inte att era satsningar räcker och att Gotland behöver ännu mer pengar?

– Ja, de tycker att den merkostnad som det innebär att vara en ö och med de krav som man ändå har att leverera en vård i toppklass till en i särklass mycket mindre befolkning innebär särskilda förutsättningar. Det är klart att långsiktigt behöver de en kompensation för att klara det. Det lyssnade jag in, utan att kunna ge något besked i den delen.