Det är byggnadsnämnden som nu gett klartecken till byggnationen av ett bräckvattenverk i Kvarnåkershamn. Det efter att visa förändringar i planen gjorts. Verket har, efter synpunkter från bland annat Södra Kvarnåkershamns samfällighetsförening, flyttats in i skogen.

Vattenverket kommer ha en kapacitet att producera 312 kubikmeter dricksvatten per timme.

"Verket är mycket viktigt för att säkra vattentillgången för inte bara södra ön, utan även norrut mot Visby", skriver teknikförvaltningen i ett pressmeddelande.

Bräckvattenverket beräknas stå klart till sommaren 2019.

Till sommaren 2019 planeras bräckvattenverk stå klart i Kvarnåkershamn till en beräknad totalkostnad på 215 miljoner kronor. Verket blir störst i Sverige och kommer att ge en maxproduktion av dricksvatten om 312 kubikmeter per timme.