Det är geografilektion i Fole skola och roboten Bluebot rullar fram över Sverigekartan. Bluebot parkerar på Hälsingland, helt enligt elevernas egna beräkningar.

Eleverna har mätt upp avståndet till Hälsingland med måttband och räknat ut hur många steg och svängar roboten måste ta för att ta sig dit. Förtjusningen är stor när Bluebot visar att de har räknat rätt.

Trots att eleverna ännu bara går i fyran, förstår de redan poängen med programmering. Och många av dem har stora kunskaper:

Artikelbild

| Grunderna. I trean använder Alice Thomsson och hennes klasskamrater lekar och spel för att komma in i det tänkande som programmeringen bygger på.

– Det är inte sällan eleverna får förklara för oss, säger läraren Daniel Sundberg.

I klass tre har roboten ännu inte gjort entré, utan eleverna jobbar på en mer grundläggande nivå och lär sig att "programmera varandra" genom att ge tydliga kommandon i lekar och spel. Treans lärare Lotta Thellman ser många vinster med att använda programmering i skolan. Det är roligt och det tränar eleverna i logiskt tänkande.

– Gör man fel så blir det fel, säger Lotta Thellman.

Det finns inget datorämne i skolan, men programmeringen sprängs i stället in i andra ämnen. Förra läsåret gjorde de exempelvis ett program som hjälpte eleverna att öva in multiplikationstabellen.

Artikelbild

| Beräkningar. Julia Åhlén och Gustav Hagstedt har räknat ut hur roboten ska ta sig till Halland, Lappland och Småland.

Men finns det inte risk att eleverna blir mer fokuserade på den blinkande roboten än på var Hälsingland egentligen ligger?

Det tror inte Lotta Thellman och Daniel Sundberg.

Artikelbild

| Internationell inspiration. Folelärarna Lotta Thellman och Daniel Sundberg hämtar idéer från det internationella projektet "Emotion".

– Det är en annorlunda metod för att lära sig något bara, säger Daniel Sundberg.

Och eleverna nyfikna på tekniken:

Artikelbild

| Roboten Bluebot. Så här ser den ut.

– Jag tycker att det är roligt, säger Alice Thomsson, som går i trean.

Kommer du ha nytta av programmering när du blir stor?

Artikelbild

– Det vet jag inte, men det tror jag.

Satsningen är en del av ett EU-projekt som Lotta Thellman och Daniel Sundberg deltar i, därför är det i dag främst deras klasser som jobbar med programmering. Men planen är att alla elever från förskoleklass till sexan så småningom ska involveras i det nya arbetssättet. Detta kommer också att ligga i linje med läroplanen, när den omarbetas nästa år:

Artikelbild

| Frida Ekblom och Anastasia Malmros

– I den reviderade läroplanen ska vi jobba mer med programmering och digitala verktyg, säger Daniel Sundberg.