Det anser regionens byggnadsinspektörer som sedan i februari gjort kontroller i kvarteret samt uppmärksammat det regionägda bolaget om sina synpunkter.

Det handlar bland annat om nivåskillnader i form av höga trösklar vid vissa av portarna. Tjänstemännen anser även att Gotlandshem borde ha investerat i automatiska dörröppnare.

Bolagets vd, Elisabeth Kalkhäll, säger till GT att de har gjort en annan juridisk bedömning. Man har hållit fast vid den trots att regionen krävt att dörrarna ska åtgärdas.

– Vi har hela tiden haft en bra och kontinuerlig dialog med byggnadsinspektörerna. Men ingen av oss har bytt ståndpunkt. Vi menar att det inte är skäligt för allmännyttan att investera så mycket pengar i något som kommer väldigt få till del.

De nya dörrarna är ändå en förbättring, menar Elisabeth Kalkhäll, som hellre ser att Gotlandshem satsar på bättre tillgänglighet där det behövs – och är möjligt.

– Husen i Stäven är från 60-talet och svåra att anpassa till dagens krav. Att sätta in hissar i trapphusen är i princip omöjligt.

Däremot har Gotlandshem möjlighet att installera en automatisk dörröppnare om det finns en hyresgäst på markplan som är i behov av det. Gällande nivåskillnader och höga trösklar, har man redan planerat åtgärder, säger Elisabeth Kalkhäll.

– Som allmännyttig bolag gör vi allt i vår makt för att följa lagen om tillgänglighet. Och vi passar på att förbättra i samband med andra projekt, som exempelvis stambytena som sker nu i Visby och Klinte. I kvarteret Dillen gör vi om till bredare dörrar, bland annat, säger hon.

– Vi vill att våra hyresgäster ska kunna bo så länge som möjligt i Gotlandshem. Samtidigt så är det hyresgästerna som kommer få betala för varje projekt vi gör, i form av höjda hyror. Det är en avvägning: vad vill våra hyresgäster ha och vad vill de betala?

Dagens sammanträde i Byggnadsnämnden kan leda till ett beslut om vitesföreläggande. Nämndens arbetsutskott föreslår att det regionala bolaget ska få 15 veckor på sig att utföra ändringarna. Om inte, riskerar man att få betala drygt 2,1 miljoner kronor till regionen som i sin tur måste åtgärda detta själva.

Enligt Elisabeth Kalkhäll är det ännu osäkert hur Gotlandshem kommer att agera om det blir ett sådant beslut hos politikerna.

– Då kommer vi att sätta oss ned och gå igenom ärendet igen. Antingen bestrider vi och då blir det överklagan till förvaltningsrätten, eller så gör vi som regionen vill, något som kommer att kosta oss nära tre miljoner kronor, säger hon.