I ett försök att hitta grundvatten har regionen genomfört provborrningar vid stranden i Kvarnåkershamn. "Vi hittade inte det vi ville".
Grundvattennivåerna fortsätter sjunka, och förväntas göra det till början av hösten. Vattennivåerna är nu under det normala vid mätstationen Isums nära Roma, berättar länsstyrelsen i ett pressmeddelande på tisdagen.
Särskilt södra Gotland drabbas av vattenbristen, som idag får mycket av sitt vatten från norra Gotland och Visby. Vid stranden i Kvarnåkershamn har regionen nu genomfört ett antal provborrningar för att se om vattnet från Östersjön kunde nås via marken och borrorna för att i det framtida vattenverket ta bort saltet och omvandla det till dricksvatten. 
– Vi tänkte att det är värt att försöka, och om det lyckas vore det jättebra. Men vi hittade inte det vi ville, även om mätningar som vi gjorde visade att det fanns förutsättningar, säger VA-utvecklaren Magnus Hallberg.
Det man letade efter var sprickor där vattnet mot Östersjön kunde leta sig in, men berget var för tätt. Borrningen är unik för sitt slag på Gotland.
– Det är första gången vi provar det här på Gotland. Vi funderar på ett försök till med borrning som vi nu ser över med vår expertis.
Regionen tittar nu på alternativet att bygga en ledning ut i havet.
– Vi måste ha vattnet, sedan ska vi göra det på ett så bra sätt som möjligt. En av möjligheterna vi tittar på nu är en intagsledning ut i havet, som anläggningen i Herrvik, säger Magnus Hallberg.
År 2018 vill regionen ha ett verk för dricksvattenproduktion på Sudret.
– Det är ett nyckelverk som vi ser det. Vi jobbar hårt för att hitta den bästa lösningen och för att inte tappa tid.