Hösten 2016 avskedade regionen en anställd vid folktandvården, efter att denne på eget bevåg gjort åldersbestämningar på flera asylsökande och sedan meddelat Migrationsverket. Mannens agerande ansågs vara både tjänstefel och brott mot patientsekretesslagen.

Den anställde yrkade på att tingsrätten skulle ogiltigförklara avskedandet och att Region Gotland skulle betala skadestånd.

I augusti kom tingsrättens dom – som egentligen gav båda parterna delvis rätt. Regionen ansågs ha skäl för uppsägning, men inte för avsked.

Artikelbild

GT 29 oktober 2016.

Den avskedade ansågs därmed ha rätt till 35 000 kronor i skadestånd samt 150 000 kronor i utebliven lön och semesterersättning.

Region Gotland nöjer sig inte med detta. Mannens agerande anses så allvarligt att skäl för avsked fanns.

Därför överklagas nu domen till Arbetsdomstolen.

– Patienter ska känna sig trygga med att få den behandling man som patient sökt vården för. Inga uppgifter om patienten ska lämnas ut utan patientens vetskap och absolut inga uppgifter som dessutom allvarligt kan skada patienten, kommenterar hälso- och sjukvårdsdirektör Maria Dalemar.