Varje gång debatten om parkeringsavgifter i Visby blossar upp kommer det alltid reaktioner från allmänheten kring att politiker och övriga regionanställda parkerar gratis vid regionens lokaler på Visborg.

Nu har dock samfällighetsföreningen Visborg, bestående av de fastighetsägare som äger de lokaler där Försvarsmakten tidigare hållit till, börjat utreda möjligheten att införa parkeringsavgifter på den gamla grusade kaserngården.

– Ja, det stämmer. Anledningen är att det förekommer klagomål kring själva parkeringsytorna, att de exempelvis dammar väldigt mycket och att det inte finns några laddstolpar för elbilar, säger Sara Jägermo, som är fastighetschef på fastighetsbolaget Vacse samt är ordförande i samfällighetsföreningen, och fortsätter:

– Vi vill utveckla området och parkeringsavgifter är ett sätt att finansiera det.

Sara Jägermo säger att ett eventuellt beslut om parkeringsavgifter inte tas för att fastighetsägarna ska tjäna pengar utan för att möjliggöra en höjning av kaserngårdens standard. Vad samfälligheten, som förutom Vacse består av Stenvalvet, Tino Goetze och Ladingen, får göra med ytan är dock inte beslutat.

– Vi tittar just nu på vad man kan göra med kaserngården. Det är en skyddad miljö vilket innebär att en gemensam dialog med berörda parter måste hållas.

Sara Jägermo säger att de olika fastighetsägarna har en pågående dialog kring parkeringsavgifts-frågan, men hon kan inte ge något svar på när ett eventuellt beslut kan vara fattat.