Enligt tidigare beslut ska det byggas ett vattenverk för avsaltning av havsvatten i Kvarnåkershamn, med en kapacitet på 5 000 kubikmeter vatten per dygn, för att säkra tillgången på dricksvatten på södra Gotland.

– För en ganska liten peng kan vi bygga ett verk med ganska mycket större kapacitet, säger regionens tekniska direktör, Patric Ramberg.

Tekniska nämnden har därför beslutat att bygga ett verk med 7 500 kubikmeter vatten per dygn. Merkostnaden blir 11 miljoner kronor, vilket innebär en totalkostnad på 215 miljoner kronor istället för 204 miljoner kronor.

– Det är en ganska liten peng för så pass mycket mer vatten, säger Patric Ramberg.

Förhoppningen är att det nya vattenverket ska ge ett överskott av vatten som kan levereras till Visby och komplettera vattenförsörjningen på norra Gotland.

Under projektets gång har prislappen för vattenverket ändrats rejält. Den första budgeten var satt till 174 miljoner kronor.

– Om jag ska peka på en stor kostnadsökning så är det att vi måste ha en betydligt längre intagsledning än vi först tänkt. Vi har lärt oss från Herrvik att intagsledningen måste längre ut och även grävas ner. Det har visat sig jättesvårt att få en ledning att ligga kvar på botten, den måste ligga under botten.

En annan fördyring är att regionen valt en annan återmineraliseringsutrustning.

– Vi har valt att tillsätta både kalcium och magnesium genom att vattnet får rinna genom en kalkstensbädd, vilket gör att det mer liknar det vanliga gotländska vattnet. Vi kommer också att blanda med vatten från Stånga, så det blir mycket snarlikt det vatten vi har på övriga Gotland.

Det större vattenverket påverkar inte tidsplanen som innebär att verket ska vara i drift till sommaren 2019.

Tekniska nämnden begär också ett tilläggsanslag på 5,5 miljoner kronor för att belägga vägen till Kvarnåkershamn. Vägen är i dåligt skick och behöver även förstärkas för att klara de tunga transporter som kommer att trafikera vägen under byggnationen och även efter att verket tagits i drift.