Enligt C.A.N, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, lade polisen ned 1 346 årsarbetskrafter, det vill säga den tid som myndigheten har betalt lön eller annan ersättning för till anställda, på narkotika-ärenden i Sverige under 2015.

I det seminarium som Schröder, riksdagsledamot för Gävleborgs län, bjuder in till är ett av huvudargumenten att en legalisering skulle kunna minska våldsbrottsligheten kopplad till narkotikahandeln.

– Kopplingen mellan grov, organiserad brottslighet och de skjutningar som sker i våra förorter i dag, och narkotikahandeln, är ju solklar, och det säger också polisen, säger Anders Schröder till Sveriges radio Ekot.

”Bortom repressiva åtgärder – alternativ för att motverka skadorna av narkotika” heter seminariet, men på Gotland tror partikamraterna inte att en legalisering är svaret.

– Vi har en tydlig ställning inom partiet att droger av den typen inte ska vara lagliga, och jag inställer mig i den samlade bilden, säger Isabel Enström (MP).

Frågan är inte något man diskuterat nyligen enligt Isabel Enström, även om den varit uppe några gånger tidigare.

Stefaan De Maecker tror inte heller på en legalisering, och hoppas att Anders Schröder får den kunskap som finns om drogens skadeverkningar, och därmed vikten av att inte legalisera den:

– Jag vill inte att cannabis ska legaliseras, och inte heller tror jag att det skulle minska den tunga brottsligheten.