I början av året presenterade den parlamentariska landsbygdskommittén sitt förslag för en blocköverskridande landsbygdspolitik. Bland de 75 punkterna i slutbetänkandet finns alltså att 10 000 statliga jobb ska utlokaliseras till landsbygden under en fem- till sjuårsperiod.

Den färdiga propositionen kommer först 2018. Frågan blev dock en snackis redan under årets Almedalsvecka när Sten Bergheden, Moderaternas landsbygdspolitiska talesperson, ifrågasatte målsättningen i Sveriges radio.

Det har länge funnits en kritik mot landsbygdskommitténs förslag inom Moderaterna; särskilt i huvudstaden, där man anser att satsningen riskerar att ske på bekostnad av utvecklingen i Stockholm.

Artikelbild

| Jesper Skalberg Karlsson står bakom sitt parti i frågan.

Men även den gotländske riksdagsledamoten Jesper Skalberg Karlsson har invändningar mot slutbetänkandet.

– Jag står, liksom partiet, i grund och botten bakom förslaget. Ambitionen är bra, men om man synar de 75 punkterna närmare slås man av hur vagt formulerade de är. Det ger sken av att vara ett färdigt program, men i själva verket är det mycket löst om att olika områden ska ”ses över” och ganska lite konkret om hur landsbygden ska utvecklas, säger han.

Tror du att några av 10 000 jobben hamnar på Gotland?

– Jag både tror och hoppas det. Det skulle ge ön fler av de högkvalificerade yrken som vi verkligen behöver.

Såväl Region Gotland som länsstyrelsen inkom med yttranden när förslaget var ute på remiss under våren.

Regionen ser positivt på att regeringen och riksdagen tar ett samlat grepp kring landsbygdspolitiken. Men i likhet med Jesper Skalberg Karlsson efterlyser man mer tydlighet på vissa punkter.

Bland annat har man invändningar mot att kommittén delat upp uppdraget i regional utvecklingspolitik och landsbygdspolitik. ”Hur och var gränserna mellan dessa ska dras framgår inte i betänkandet. Utgångspunkten hämmar möjligheterna för en sammanhållen landsbygdspoltik”, skriver regiondirektören Peter Lindvall och Björn Jansson (S), då ordförande för regionstyrelsen, i yttrandet.

Länsstyrelsen vill å sin sida ha ett mer uttalat hållbarhetsperspektiv i förslaget. Därför föreslår man att det delvis statliga kommunikationsföretaget Visit Sweden ska få ett uppdrag att verka för hållbar natur- och kulturturism inom Östersjöstrategin.