Under gårdagen hölls tre föreläsningar på Wisbygymnasiet. Liksom föregående år handlade föreläsningen om tobaksindustrins konsekvenser snarare än den personliga hälsan. Att barn jobbar på tobaksplantagen samt den enorma miljöpåverkan tobaksindustrin bidrar med har visat sig vara effektivt i ett tobakspreventivt syfte.

– Ungdomarna kan inte relatera när det är så långt fram i tiden. En 70-åring med kol är inte lika lätt att relatera till som ett barn som utnyttjas i detta nu, säger Malin Hellström från A Non Smoking Generation.

– Sedan är ju hållbarhet- och miljöaspekten på agendan nu, det är därför detta projekt delvis finansieras av Sida, berättar kollegan Nicole Tallberg.

Föreläsningen innebar nya perspektiv på tobaksanvändande för ungdomarna på Wisbygymnasiet.

– Jag har bara tänkt att det är farligt med tobak för min egen del, säger eleven Elsa Ahlström och fortsätter:

– det är verkligen sorgligt, de lever sina liv så för att vi ska förstöra våra.

Hon har tidigare rökt men bytt till snus istället. Trots att skolorna på Gotland har en sträng policy angående rökning på skolområdet tycks snusandet inte anses som ett lika stort problem.

– Vissa lärare tycker det är helt okej att vi snusar i skolan. Om man får snusa i skolan är mer beroende på vilken lärare man har än en policy, säger hon.

A Non Smoking Generation föreslår ett förbud mot rökning under skoltid, snarare än ett förbud mot rökning på skolans område som nu gäller, eftersom eleverna ändå står och röker – ett par meter utanför skolans område.

– Eftersom grupptryck är en av de stora anledningarna till att många börjar röka är det viktigt att få bort tobaken från skolan, säger Nicole Tallberg från A Non Smoking Generation.

Natti Åslund, elev på Wisbygymnasiet, tycker att idén är bra för att undvika att ungdomar börjar röka.

– Men vad det gäller att sluta röka så måste man vilja det själv, det kommer inget förbud att hjälpa till med, säger hon.

En annan stor anledning till att ungdomar börjar röka är psykisk ohälsa som både hälsosjuksköterskemottagningen och ungdomarna intygar.

– Många börjar röka för att de blir lugnare, det är så mycket stress nu, säger Elsa Ahlström.

Just flickor är speciellt utsatta. Överlag mår flickor sämre än vad pojkar gör under skolåren, och rökning bland flickor blir vanligare i större utsträckning.

Strax utanför skolans område står tre elever och röker. De ska inom kort in och lyssna på nästa föreläsning av A Non Smoking Generation. Att rökning är dåligt är inget de förnekar. Men anledningen till att de började är svårkontrollerad.

– Jag började röka för att jag mådde dåligt psykiskt, säger en av dem, en flicka.