Det är LRF Konsult som plockat fram statistik över priser på åkermark i Sverige under 2016. Och bilden är tydlig. Den bördigaste åkermarken i Skåne och Östergötland uppgick förra året till rekordhöga 343 000 kronor per hektar i genomsnitt. Det är en ökning med åtta procent jämfört med 2015 och hela 30 procent under en fem års period.

Mer blygsamma priser finner vi på Gotland - med ett snittpris på 75 000 kronor per hektar.

Jacob Wallin och Stefan Nypelius på LRF Konsult i Visby menar att det råder en stabil och sund marknad på Gotland.

Artikelbild

| Stefan Nypelius och Jacob Wallin, LRF Konsult berättar om värdet på åkermarken.

– Det är klart att det finns variationer även här. Åkermark kan kosta mellan 50 000 och 100 000 kronor per hektar beroende på hur bördig marken är. Det är kvaliteten på jorden som är avgörande. Men här ligger priset relativt stilla.

Motsatsen återfinns i Norrland i ett område som innefattar bland annat Gävleborg, Västernorrland och Norrbotten. Här har priset på åkermark sjunkit med sex procent till 16 000 kronor per hektar de senaste fem åren.

I landet i stort försvinner mycket åkermark när det byggs nytt som vägar och hus. På Gotland däremot har ytan för åkermark ökat de senaste tio åren.

–  Vi sålde allt som vi fick in för försäljning förra året. Det har också blivit lättare att sälja mindre gårdar. För några år sedan var det svårsålt men i dag blir det hobbyjordbruk. Det finns ett intresse för att odla lite potatis och ha några lamm. Jag tycker mig kunna se en "Mandelmann-trend", berättar Jacob Wallin med passning till TV4:s populära tv-program.

Och vill du göra en långsiktigt bra affär ger Stefan Nypelius ett hett tips:

– Köp mark i Norrland! Det kommer bli en bra pensionsförsäkring för dina barn. Nästa sekelskifte kommer vi ha samma klimatzon där som här.

Följ Helagotland.se på Facebook för senaste nytt om Gotland – där kan du även kommentera och diskutera våra artiklar.