Problemen med läkaren uppmärksammades i somras och anmäldes då till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. Nu har Ivo i sin tur föreslagit att Hälso- och

sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, ska ge läkaren en prövotid på tre år.

Läkaren har haft oplanerad frånvaro, har brustit i sitt ansvar med journalföringen och det har rapporterats om "en rad problem".

Problemen beror, enligt Ivo, på sjukdom eller liknande omständigheter och nu vill myndigheten alltså ge läkaren en prövotid på tre år för att komma tillrätta med problemen, som snarast har ökat, enligt anmälan.