I två tredjedelar av alla fall som kommer in till JO så avskrivs ärendet efter en inledande granskning, och går inte vidare till den myndighet som anmälan berör.

På samhällsbyggnadsförvaltningen är man väl medveten om kritiken, även om avdelningen i flera fall inte ens känner till att en JO-anmälan har gjorts.

– Men en anmälan är en för mycket, säger samhällsbyggnadsdirektör Johan Åberg.

Artikelbild

| Oavsett om du vill bygga ett kärnkraftverk eller ett högt staket så krävs bygglov.

Han säger att man framförallt de senaste två åren fått in många anmälningar om just långsam handläggning, men hoppas att de förändringar som sker på förvaltningen snart kommer bära frukt.

– Det är ju tyvärr så att vi inte klarar vårat uppdrag att handlägga våra bygglovsansökningar på tio veckor.

Johan Åberg säger att förvaltningen påbörjat ett omfattande arbete med att kategorisera olika ärendetyper, och att man under ett halvår provat att digitalisera bygglovsansökan på nätet.

Den stora bromsklossen, menar han, är att så många ansökningar inte är kompletta, vilket han genast tar på sig delar av skulden för.

– Förut var det samma blankett du skulle fylla i oavsett om du ville bygga ett kärnkraftverk eller en friggebod. Vi har varit otydliga med våra frågor, men i det nya systemet får du anpassade frågor baserade på vad du söker bygglov för. Och har du missat något går ansökan inte att skicka.

Den digitaliserade ansökningsprocessen har funnits på test sedan april, men nu ska förvaltningen marknadsföra den bättre så att fler väljer den digitala vägen.

För något år sedan uppgick antalet helt ogranskade ärenden till 300, vilket man nu fått ner till 100. Men kön på bygglovsavdelningen var vid årsskiftet uppe i 850 ärenden. I år kommer kön i vart fall inte ha ökat, menar Johan Åberg.

– Sedan den stora sammanslagningen av samhällsbyggnadsförvaltningen 2010 så har det varit turbulent. Avdelningar har styckats upp och chefer har fått gå. Det har varit stökigt. 2011 infördes den nya plan- och bygglagen som ställer fler och högre krav, där fler saker måste kontrolleras. Ett ärende tar helt enkelt längre tid att handlägga, säger han.

Den tunga ryggsäcken med ouppklarade bygglovsärenden har sedan dess byggts på med cirka 200 ärenden per år, och för ett år sedan saknades 30 procent av personalen på avdelningen, vilket inte gjorde saken enklare, enligt Johan Åberg:

– Jag har full respekt för att folk blir irriterade att vi inte kan leverera det vi ska, säger han, men ser ändå ljust på framtiden.

Av allt att döma kommer Region Gotland inom en snar framtid få en ansenlig summa pengar för att digitalisera hela samhällsbyggnadsprocessen, och inte bara bygglovsärenden. I våras fick regionen 800 000 kronor av Tillväxtverket för en förstudie, och om några veckor får man svar på om man beviljas den större ansökan om 26 miljoner kronor. Kravet är att regionen går in med hälften av de ansökta pengarna, men man har redan fått medfinansiärer som skjuter till tre miljoner kronor.

– Allt tyder på att det blir ett positivt besked, säger Johan Åberg.

Projektet "Disa" som står för digital samhällsbyggnad, kommer i så fall löpa under tre år och innebär att stora delar av förvaltningen kommer digitaliseras, och därmed påskyndas handläggningen inom flera områden. Av Tillväxtverket får Region Gotland i så fall 13 miljoner kronor. Tre miljoner fås av medfinansiärer och regionen själva pyntar in tio miljoner kronor.