När Malin Parkkila var 16 år fångades hon upp av Ungdomskraft som hjälper unga som riskerar att hamna i utanförskap att hitta en väg tillbaka in i samhället.

– Jag var så skoltrött, jag gick aldrig i skolan, säger Malin som nu är 23 år och jobbar som försäljare.

Hon har alltid haft lätt för sig i skolan och det långsamma tempot på lektionerna blev ett problem.

Artikelbild

| Motivation. Malin Parkkila tycker egentligen om att plugga men för att hitta glädjen så måste hon hitta något som motiverar henne. När hon skulle ta körkort tog hon en intensivkurs, vilket passade henne perfekt.

– Jag var riktigt uttråkad, det gick så sakta i skolan, säger hon.

Problemen växte och skolpersonalen visste inte om de skulle flytta upp eller ner henne en klass. Till slut gick det så långt att hon inte längre fick gå kvar i skolan. Istället spenderade hon allt mer tid hemma på sitt rum.

Hon kom då i kontakt med Ungdomskraft och coachen Pia Bergman som hjälpte henne tillbaka på banan genom en alternativ väg där hon i sin egen takt kunde ta igen det hon förlorat i skolan genom att studera på Komvux.

Hon fick också testa att börja jobba, och tillsammans med Pia gick hon på sin första danslektion. För henne har kontakten med Ungdomskraft varit en vändpunkt i livet.

Artikelbild

| Ungdomskraft. Pia Bergman, Petter Höök och Hanna Karlsson från Ungdomskraft.

– Hade jag inte gått på Ungdomskraft så hade jag inte varit något i dag, säger hon.

Minnena från tiden när hon bara satt på sitt rum är vaga.

Artikelbild

| Kontakt. Malin Parkkila och Pia Bergman som lärt känna varandra väl genom åren som gått.

– Jag minns inte vad jag gjorde hemma. Jag hängde med kompisar som inte heller var i skolan och var vaken hela nätterna. Jag hade jättemycket ångest och hatade att träffa folk. Det var hemska tider, säger hon.

Ungdomskraft har funnits sedan 2011 då det startade som ett projekt. I januari 2015 permanentades verksamheten som nu har uppdraget att utföra det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar i åldrarna 16 till 20 år. Det innebär att Ungdomskraft ska hålla sig informerade om vilka ungdomar som har hoppat av eller inte fullföljt gymnasiet.

Syftet är att motivera sysslolösa ungdomar att förändra sin livssituation, att ge dem större självkänsla och skapa en framtidsplan. Det kommunala aktivitetsansvaret omfattar även ungdomar som gått ut gymnasiet men som inte tagit alla poäng.

– Det här är en verksamhet som styrs av skolagen och som berör ungdomar som inte är i skolan, säger Hanna Karlsson på Ungdomskraft.

Hon menar att ungdomarna som är aktuella för Ungdomskraft är en homogen grupp.

– Många upplever att de har misslyckats med skolan men man kan också vända på det och säga att skolan har misslyckats med dem, säger hon.

Många av ungdomarna har också neuropsykiatriska diagnoser. Mobbning och utsatthet är de vanligaste orsakerna till avhopp från skolan.

Ungdomskraft söker upp de ungdomar som riskerar att hamna i utanförskap.

Kontakten kan ske genom telefonsamtal, sms, Facebook eller att de knackar på hemma.

– Det viktiga är att man motverkar de långa perioderna i ”ingenmansland”. Det värsta är att bli hemmasittande i flera månader, säger Hanna Karlsson.

När ungdomarna identifierats av Ungdomskraft börjar arbetet med att bygga upp en relation, något som ibland kan ta lång tid.

– Vi lägger stor vikt vid att lära känna dem, säger Petter Höök, sektorledare på Ungdomskraft.

Coacherna från Ungdomskraft besöker ungdomarna i hemmet, ringer och väcker vissa på morgonen, följer med till viktiga möten och lotsar mellan olika verksamheter.

När Malin Parkkila var med i projektet Ungdomskraft hade de ett eget system där Pia först sms:ade på morgonen för att se om Malin var vaken. Om hon inte svarade så ringde Pia och väckte Malin.

De har kommit varandra nära och trots att Malin nu står på egna ben så har de fortfarande kontakt ibland.

– Det är väldigt skönt att ha med er att göra, säger Malin och ser på Pia.