Enligt förslaget till detaljplanen, som Helagotland.se tagit del av, kommer de tre gatunamnen på A7-fältet att bli:

Ada Blocks gata

Greta Arwidssons gata

Artikelbild

| Södra sidan av Stora Törnekvior kommer kantas av radhus och på norra sidan beräknas det bli hus i två och tre våningar.

Wilhelmina Skoghs gata

Dessa namngivna gator kommer att vara lokalgator i bostadsområdena, med hastigheten 30 kilometer i timmen. Kvinnorna bakom gatunamnen är alla historiskt handlingskraftiga kvinnor som haft relationer till Gotland – läs mer om dem i faktarutan här intill. >>

– Namnen Ada Blocks gata och Greta Arwidssons gata har föreslagits av byggnadsnämden, berättar Charlotte Criwall på Region Gotland.

Namnet Wilhelmina Skoghs gata kommer från ett medborgarsförslag som inkom 2013. Två kvinnor föreslog där att Wilhelmina Skogh borde få en egen gata uppkallad efter sig, och byggnadsnämnden beslutade då att detta skulle ske så snart en gata i Visby blev tillgänglig.

Artikelbild

| Området som detaljplanen gäller.

Enligt detaljplaneförslaget som ligger ute ska större delen av A7-fältet bebyggas, och Helagotland.se berättade i juni om beslutet att det blir 200 bostäder på området. Det är tänkt att bli en blandning av hyres- och bostadsrätter, under fyra olika byggherrar som fått tillstånd.

– Vi är väldigt intresserade av att det också blir hyresrätter och inte bara bostadsrätter, sade regionstyrelsens ordförande Björn Jansson då.

Tittar man på skisserna i detaljplaneförslaget visar det att Stora Törnekvior som korsar A7-fältet kommer att fungera som en huvudgata, och just nu pågår arbetet med att bredda den vägen.

De 200 bostäderna kommer bli i form av radhus och flerfamiljshus i upp till tre våningar. Södra sidan av Stora Törnekvior kommer att kantas av radhus, och på norra sidan blir det flerfamiljshus med lägenheter. Region Gotland har jobbat för att närheten till naturen ska bli kvar.

– Det har varit viktigt att behålla grönområdena och därför har man valt att ha ett parkområde som delar av husen, berättar Monica Tingström på samhällsbyggnadsförvaltningen som varit med och utvecklat förslaget.

I planförslaget finns det också plats för en förskola i det nordvästra hörnet av planområdet på A7-fältet, där det tidigare varit plats för bangolf.

Bostäderna kommer att dominera västra delen av A7-fältet, och i den östra delen öppnar man för att det skulle kunna byggas kontor eller bedrivas någon form av industriell verksamhet i framtiden.

Man kommer också att dra ett antal gång- och cykelvägar, bland annat längs Allégatan bort mot Gråbo, som vi berättat.

De två röda träbyggnaderna som finns längs Stora Törnekvior kommer att rivas, men den gamla betongkonstruktionen från skjutbanan kommer att behållas.

Inom ett år borde man kunna sätta spadarna i jorden och börja bygga på området.

– Allt det här är ju förslag, som fortfarande är under arbete, säger Monica Tingström.

Detaljplaneförslaget som varit ute på samråd ska ännu godkännas av regionfullmäktige och beräknas kunna vinna laga kraft våren 2016.

Här hittar du hela förslaget till detaljplanen (PDF).