Under onsdagen var det inte känt vem som fick köpa den gamla brandstationen på Klinten. Slutbudet blev på 2,8 miljoner kronor och sju budgivare var inblandade i budgivningen.

Men enligt flera källor kommer brandmännen, Visby stads brandkårs kamratförening, fortsatt att kunna nyttja lokalerna efter det att köpekontraktet skrivits under.

Affären ska först godkännas av regionstyrelsen och med tanke på turerna som varit kring brandstationen vill företrädarna hålla en låg profil. De vill inte att deras planer ska spolieras ytterligare en gång.

Redan i januari 2016 inkom Brandskyddsföreningen Gotland med en skrivelse till Region Gotland om att få köpa brandstationen. I skrivelsen står det bland annat:

"Brandskyddsföreningen Gotland är beredd att ta ett fullt ansvar för Klintens brandstation. En kulturbyggnad som enligt vår mening bör finnas kvar som "brandstation"-samlingsplats-museum och vara ett inslag i gatubilden på Klinttorget för all framtid", skrev föreningens ordförande Jan Bejrum som även poängterade att kamratföreningen fortsatt skulle få tillgång till brandstationen.

Enligt uppgifter till Helagotland.se är det föreningen som är den hemliga finansiären och som nu hjälpt till att köpa loss brandstationen av Region Gotland. Ordförande i föreningen, Jan Bejrum, var tidigare räddningschef vid regionen.

– Jag har haft koll på brandstationen på Klinten sedan jag flyttade hit, säger Jan Bejrum.

Han vill inte berätta för Helagotland.se om det är föreningen som hjälpt brandmännen. Men säger:

– Om det är så, då kommer vi att kalla till en information, säger Jan Bejrum.

Här kan du läsa om varför Brandskyddsföreningen Gotland ville köpa den gamla brandstationen>>

Helagotland.se har utan framgång sökt Henrik Johansson, ordförande i Visby stads brandkårs kamratförening, för en kommentar.