Samma dag som Aidacara anlöper kryssningskajen, den 29 april, blir det högtidlig invigning. En förfrågan har ställts om någon från kungahuset vill närvara.

– Vi börjar detaljplanera invigningen nästa vecka. Det är viktigt att gotlänningarna bjuds in. Jag vill att det ska bli en familjedag, säger Henrik Ahlqvist.

Sedan en månad tillbaka är Henrik Ahlqvist terminal manager, anställd av Copenhagen Malmoe Port (CMP) för att ansvara för verksamheten här. Än så länge är han utan kontor, men nästa månad får han flytta in i terminalbyggnaden vid kryssningskajen.

Artikelbild

CMP hyr kajen av Region Gotland, och kärnan i uppdraget är att se till att det blir en så bra affär för CMP som möjligt.

– Vi behöver ha ungefär hundra anlöp per år för att det ska gå ihop. Exakt hur många beror på fartygens storlek, säger Henrik Ahlqvist.

Dit når inte CMP 2018. I slutet av september var 71 anlöp bokade inför nästa säsong.

– Det kan tillkomma några, men å andra sidan kan det bli avbokningar på grund av dåligt väder. Jag tror vi har 65-75 anlöp nästa år, säger Henrik Ahlqvist.

Artikelbild

| Lugn. Ännu återstår mycket arbete med kryssningskajen och Henrik Ahlqvist måste vänta en månad innan han kan flytta in i kontoret i servicebyggnaden på kajen. Men han är lugn, i februari ska kajen vara klar och lämnas över till CMP.

CMP började marknadsföra Visby så smått för två år sedan. Nu ökar insatserna. I början av nästa år åker Henrik Ahlqvist runt och träffar kryssningsrederier. Efter 16 år som kryssningsansvarig vid Stockholms Hamnar är han väl bekant med dem.

– De träffarna handlar inte om att få fler fartyg till nästa sommar, utan det gäller 2019 och 2020, påpekar han.

Artikelbild

| Lugn. Ännu återstår mycket arbete med kryssningskajen och Henrik Ahlqvist måste vänta en månad innan han kan flytta in i kontoret i servicebyggnaden på kajen. Men han är lugn, i februari ska kajen vara klar och lämnas över till CMP.

I Stockholm var Henrik Ahlqvist ansvarig för nio kryssningskajer och även för anlöp till Nynäshamn. En verksamhet som skiljer sig från den han nu ansvarar för, men som ändå har den viktigaste frågan gemensamt med Visby.

– Logistiken. Det är det viktigaste. Vi vill ha passagerarna så kort tid som möjligt på kajen, säger han.

Att ordna bussar och aktiviteter kommer att bli viktigt. Där kommer gotlänningarna att få konkurrens. Bussbolag och andra företag på fastlandet har visat intresse för kryssningstrafiken.

Allt kommer inte att fungera perfekt nästa sommar. Henrik Ahlqvist tror det kommer att ta ett par år innan logistik och annat fungerar smidigt.

På sikt drömmer han om att Visby ska bli turnaround-hamn, det vill säga en hamn där kryssningsfartygen byter passagerare. De nya kan flygas in i charterplan till Visby och efter en natt på hotell i Visby gå ombord.

– Fördelen för Visby är att de resenärerna spenderar mer pengar på orten, men å andra sidan kräver det rabatter på hotell och på flygplatsen så att resan inte blir för dyr, säger Henrik Ahlqvist.

Hos Cruise Baltic, nätverket för kryssningsdestinationer, kan rederierna ta del av vilken service de 29 anslutna destinationerna erbjuder. På en checklista med 37 punkter kan Visby inte uppfylla åtta.

– Några är vi på väg att rätta till. Bland annat tar vi fram en film som kan spelas upp för passagerarna innan fartyget anlöper Visby. Och i hamnen ska vi ordna fritt wifi, säger Henrik Ahlqvist.

Henrik Ahlqvist började sin karriär som ung i Gotlandsbolaget. När pappa Ulf som personalansvarig behövde fylla en vakans var det enkelt att be Henrik hoppa in. Sedan följde tio år vid Estline innan han anställdes som kryssningsansvarig vid Stockholms Hamnar. Han är väl bekant med Gotland, men behöver uppdatera sig.

– Mycket har hänt sedan jag flyttade 1991. Jag har blivit väl mottagen här, men behöver bygga nya nätverk. Det finns många konstellationer som arbetar med kryssningsbesöken, men att förstå hur de hänger ihop är inte helt enkelt, säger han.