Prostitutionsgruppen hade förlagt sitt spaningsarbete till Visby under politikerveckan för att både avslöja, förhindra och förebygga prostitution. Det skulle visa sig att gruppens val av position för sin spaning inte var illa vald.

En minderårig flicka som var villig att sälja sex på ön, stoppades.

– Flickan kördes hem till vårdnadshavare. Socialtjänsten fick sedan ta över ärendet för att ta ställning till vilket stöd och hjälp hon behöver, säger Elin Hernstedt, gruppchef för Prostitutionsgruppen.

Under politikerveckan jobbade prostitutionsgruppen med upplysande verksamhet, både bland besökarna, allmänheten och hotell.

– Vi gick runt bland hotellen och berättade hur personalen kunde vara uppmärksamma på gäster som misstänktes sälja sex. och typiska beteenden hos sexköpare. Hotellen är tillmötesgående men det är inte alla som har personal i receptionen. Ett bekymmer är boenden där gästerna går in med kortkod. Där kan hotellet inte ha någon kontroll alls.

När polisen spanar efter prostitution och koppleri, letar de efter erbjudande om sexköp på samma vis som kunderna. Så gott som all prostitution sker via annnonsering på internet.

Gatuprostitution är koncentrerad till storstäder och hör till ovanligheten. Men det finns undantag, enligt polisen, som hittade ett misstänkt fall på en camping på Gotland. En man hade ställt upp en skylt, en så kallad gatupratare, utanför en skåpbil som var rustad med en säng och lockade med billigt sex.

En campinggäst uppmärksammade skylten och larmade polisen. Enpatrull åkte dit och begärde stöttning av prostitutionsgruppen som var på plats på ön. Skylten var då borta men skåpbilen och en tillhörande husvagn fanns kvar, liksom de personer som färdades i bilen.

– Vi förhörde mannen och delgav honom misstänkte om försök till koppleri, säger Elin Hernstedt och förklarar att brottet innebär att han skulle ha haft för avsikt att förmedla köp av sex.

Ett beslut om husrannsakan togs och i bilen låg skylten slängd. På skylten stod det: ” Sex säljes billigt mot betalning av campingplatsen”. Längst bak i bilen fanns en obäddad säng.

Mannen hade sällskap av två kvinnor, sannolikt de som åsyftades vad gällde försäljningen av sex för en billig penning.

Sex förhör hölls; med mannen, de två kvinnorna samt tre campinggäster.

Mannen säger i ett förhör att han tyckte det var jätteintressant att han lyckats göra en människa så arg genom en skylt. Han syftade då på en av de campinggäster som uppmärksammat skylten och rasande konfronterat honom om innehållet.

Några andra tecken på sexköp eller koppleri hittades inte. Polisens sektion mot internationell grov organiserad brottslighet har utrett ärendet och lagt ner förundersökningen i brist på bevis.

Vad syftet med skylten var, går inte att få klarhet i men mannen hävdar att det var ett skämt.

– Vi tyckte inte det var roligt, säger Elin Hernstedt.

Det tyckte sannolikt inte de två kvinnorna heller, som pekades ut att vara till salu för avgiften av vad en campingplats kostar.

Prostitutionsgruppen fortsätter sitt arbete med att bekämpa sexköp, koppleri och människohandel på Gotland.

–Vi kommer tillbaka och fortsätter samverka med den lokala polisen

Region Stockholm där Gotland ingå, har rapporterat ett 40-tal sexköp, samt identifierat sju personer under 18 år, i eller på väg in i prostitution samt gripit flera personer misstänkta för koppleri, bara på någa månader.

– Det här är en brottslighet som inte minskar, säger Elin Hernstedt

asa.sveds@gotlandstidningar.se

0739252606