Som P4 Gotland var först med att berätta har flera anställda och volontärer slutat i förtid de senaste två åren. Två verksamhetschefer har sagt upp sig efter kort tid och i förra veckan avgick Ingmar Bergman junior från sitt styrelseuppdrag för stiftelsen Bergmancenter.

LÄS MER: Bergmans son lämnar styrelsen för Bergmancenter

– Fårö Framtid liksom Region Gotland känner ansvar för att verksamheten fungerar – men det har det inte gjort. Många har lämnat på grund av att de har känt sig kränkta. Det måste bli ordning och reda både på arbetsmiljön och ekonomin. Det här har pågått alldeles för länge. Bergmancenter måste få tillbaka Fåröbornas förtroende. Det bör bli en ny styrelsesammansättning som tar tag i problemen, säger Ann Lindgren, ordförande i Föreningen Fårö Framtid.

Region Gotland menar att de som region inte ska gå in i enskilda organisationer och berätta för dem vad de ska göra. Men att regionen måste agera när de får in för många klagomål och indikationer på att verksamheter inte mår bra.

– Vi har under längre tid uppmärksammat att verksamheten inte fungerar som man förväntar sig. Jag vill inte gå in på detaljer, men problemet har fortsatt i samma omfattning under en längre period. Jag vill inte säga att vi vill se en ny styrelse, men vi vill ha en dialog med styrelsen. Det kan inte fortsätta så här, säger Björn Ahlsén, kulturchef på Region Gotland.

LÄS MER: Bergmancenter skakas av interna stridigheter

Nu vill regionen samtala med kulturdepartenmentet om hur det framtida ekonomiska stödet och ledningen av Bergmancenter ska se ut.

– När vi skrev treårsavtalet med Bergmancentrum bestämdes att stiftelsen skulle verka aktivt för att få staten att bidra med minst samma summa som regionen – 4 00 000 per år. Det har inte hänt. Staten var med och satte detta barnet till världen och borde vara med och betala. Det här behandlas som en regional fråga, men Bergmancenter är en nationell fråga. Vi har uppvaktat kulturrådet utan framgång och går därför vidare upp till kulturdepartementet nu. Där vill vi också ta upp stiftelsens sammansättning. Och undersöka hur det ser ut med möjlighet att ändra från dagens situation, då samma person kan sitta obegränsad tid på sin post, till att endast ha begränsad mandattid på kanske två år, säger Björn Ahlsén, och tillägger att det inte är frågan om det blir ett fortsatt samarbete med Bergmancenter, utan hur det fortsatta samarbetet ser ut och vilka förväntningar och önskemål de olika parterna har på varandra.

Kerstin Brunnberg, styrelseordförande för stiftelsen Bergmancenter på Fårö, menar att styrelsen inte har fått några synpunkter från regionens företrädare i styrelsen, men håller med om att verksamheten måste stärkas.

– Det är inget lätt jobb att sköta en organisation med små resurser och stora uppdrag. Men det flyter på bra nu med nytillträdda verksamhetschefen. Vi ska fundera på hur verksamheten ska stärkas och måste ha högt till tak för diskussioner. Det här är ganska slitigt för alla – men alla vill göra något bra. Det görs ett helvetes tungt arbete på alla händer. Min ambition är att se till att det blir bra och inte bara skita i det. Jag vill städa upp. Man kan alltid tänka att man skulle kunna ha gjort saker annorlunda, men här har det inte funnits så många alternativ. Allt är mitt fel är min princip, det är så man får ta det. Jag är ansvarig och jag vill göra det rätt, säger hon.