Ecpat är en barnrättsorganisation som arbetar mot alla former av barnsexhandel. Varje dag får de in tips där anmälaren misstänker att ett barn utsatts för sexuell exploatering. De flesta tips rör sig om dokumenterade sexuella övergrepp på barn, men tips inkommer även om andra sexualbrott mot barn. För fem år sedan fick Ecpat in 2 754 tips – förra året hade siffran stigit till 6 558 larm.

– Det är oroväckande, säger gotlänningen Anders L. Pettersson, som är generalsekreterare för Ecpat.

Andelen larm om övergrepp på mycket små barn ökade också förra året. 2015 var andelen spädbarn, i de tips som bedömts innehålla illegala skildringar, 4 procent. Förra året steg andelen till 8,5 procent.

Artikelbild

| Anders L. Pettersson, generalsekreterare för Ecpat.

– Det är alarmerande. Vi pratar om spädbarn, säger Anders L. Pettersson.

Ökningarna beror på flera olika faktorer.

– Materialet sprids på olika plattformar och blir därmed mer tillgängligt. I dag, med teknikens hjälp, blir det både lättare att producera nytt övergreppsmaterial och att lagra, dela och sprida. Sedan är fler personer benägna att anmäla i dag jämfört med tidigare, säger Anders L. Pettersson.

Anmälaren kan välja att vara anonym. Därför är det svårt att säga hur det ser ut just på Gotland.

Artikelbild

– Men inget pekar på att Gotland skulle vara något undantag. Ökningen är troligen generell över hela landet, säger Anders L. Pettersson.

År 2014 uppdagades ett stort fall på Gotland där en man utsatt många barn för grooming, det vill säga att han utgett sig för att vara en pojke och på så sätt fått unga tjejer att genomföra sexuella handlingar på sig själva framför kamera. Mannen dömdes till fängelse i sex år och sex månader för grovt sexuellt övergrepp i 690 fall mot 40 olika flickor. I december 2015 dömdes en annan gotlänning för innehav av 47 barnpornografiska bilder. Just nu är dessutom ytterligare en gotländsk man, som enligt uppgifter jobbat inom vården på Gotland, misstänkt för att bland annat ha köpt sexuella handlingar av barn samt utnyttjat barn för sexuell posering. Totalt 70 barn har identifierats som offer, varav 20 av dem finns på Gotland.

– Så Gotland är verkligen inget undantag, säger Anders L. Pettersson.

Vad kan man som vuxen göra?

– Det gäller att förstå hur brottsligheten ser ut och att man pratar med sina barn så att de vet hur de ska agera om något händer. Viktigt att de är trygga i att säga till. Som förälder behöver man hålla koll på teknikens utveckling och känna till var på nätet ens barn finns. Nätet är ju en fantastiskt arena men vi vet att förövarna finns där barnen finns, som till exempel chatforum och spelforum. Så var medveten om ditt barns nätvanor och fånga upp signaler på att något inte står rätt till och våga agera.