Från 2014 till 2016 ökade antalet gotländska flickor som röker dagligen/nästan dagligen eller ibland från 18 till 19 procent trots att genomsnittet i hela riket är minskande, från 17 procent till 12 procent. De mest anmärkningsvärda siffrorna gäller dock den dagliga rökningen. Där har de gotländska flickorna ökat från 4 procent till 8 procent. Det är första gången sedan 2002 den siffran stiger på Gotland. Siffrorna kommer från en undersökning Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysningen (CAN) gjorde 2016, där elever från årskurs 9 deltog.

Även de rökande pojkarna på Gotland ökade i antal, dock inte i samma utsträckning. Antalet dagliga rökare ökade från 3 procent till 4. Pojkarna på Gotland har alltså inte en speciellt anmärkningsvärd siffra jämfört med rikssnittet på 3 procent.

Men snusningen är desto vanligare. Där är den totala procenten av pojkar som snusar dagligen/nästan dagligen eller ibland 18 procent, jämfört med rikssnittet på 9 procent.

På lasarettet finns hälsosjuksköterskemottagningen som bland annat jobbar med tobaksprevention. De riktar sig inte till ungdomar direkt. Men arbetar flitigt med att stötta upp skolorna. De försöker arbeta upp större kunskap och ge mer vägledning till skolans personal och ungdomar.

– Jag tror att ökningen beror på att det är så mycket tryck och stress för unga idag. Men jag tror vi kommer se en vändning snart, säger Katarina Jupiter, sjuksköterska på hälsosjuksköterskemottagningen.