Gotland förlorade 265 miljoner kronor på sjukskrivningar under år 2015. Det visar en ny rapport från Skandias stiftelse Idéer för Livet.

Ungefär halva förlusten drabbar Gotlands företag och hushåll i form av lägre inkomster. Den andra halvan drabbar Region Gotland i form av mindre skatteintäkter.

Beräkningarna är försiktiga, till exempel inkluderar de varken själva vårdkostnaderna eller utbetalningarna av sjuk- och rehabiliteringspenning.

Artikelbild

| Veronica Hermann, folkhälsostrateg på Region Gotland.

Stora samhällskostnader såklart, men bakom de höga sjukskrivningstalen finns också ett stort mänskligt lidande.

Veronica Hermann är folkhälsostrateg på Region Gotland.

– Ur folkhälsoperspektivet så har vi inte specifikt tittat på vad sjukskrivningarna har kostat samhället. Det vi kan se är att sjukskrivningar på grund av den psykiska ohälsan ökar. Vi kan tydligt se i statistiken att det är en trend, på Gotland och i hela Sverige, säger Veronica Hermann.

Stress är ett stort samhällsproblem.

– En stor del av sjukskrivningarna på grund av psykisk ohälsa beror på stress, ångest och oro. Det är sådant som man kan relatera till annat än grava psykiska sjukdomar.

Att sätta in motverkande insatser på ett tidigare stadium är viktigt.

– Det vi kan råda över är att försöka se hur vi kan påverka den psykiska hälsan. En handlingsplan tas fram gemensamt av de olika förvaltningarna inom Region Gotland för att se var vi på bäst sätt sätter in krafterna först.

Man brottas med såväl de ekonomiska ramarna som tillgänglighetsproblematik, enligt Veronica Hermann.

– Den psykiska ohälsan i samhället växer och det kräver en hel del resurser för att möta det.