Enligt Tillväxtverkets årliga rapport fortsätter turismen att öka i Sverige, om än i något långsammare takt än tidigare år.

Gotland sticker ut tydligast i statistiken kring nya besökare, som visar en ökning på 10,7 procent mellan 2015 och 2016.

Från 923 230 besökare till 1 022 100.

Artikelbild

| Den dansade en sommar, Gotlandsbåten, men statistiken tyder på att den lockade många nya besökare till Gotland.

– Det är den största ökningen sedan 2010, säger Ola Mattsson som på uppmaningen att förklara ökningen svarar snabbt:

– Förra året hade vi ytterligare en båt i trafik och därmed mer kapacitet i systemet. Dessutom var prisnivån lägre i och med konkurrenssituationen.

Gotlandsbåten hade under sommaren, vecka 25–32, 132 000 passagerare ombord på linjerna Västervik och Nynäshamn.

Dessutom ökade även flygtrafiken till Visby mellan juni– augusti 2015 och 2016 med ungefär åtta procent.

– Men ökningen av antal besökare kunde ha varit ännu större om vi hade haft tillräckligt med boenden på ön, menar Ola Mattsson.

Han menar att de kommersiella boenden som finns på Gotland bara täcker 35 procent av behovet under högsäsongen mellan juni och augusti.

– Resten av bäddarna finns i sommarhus, hemma hos släkt och vänner och via privata uthyrare. När det då blir en sådan kraftig tillströmning av nya turister som förra året, då blir läget ansträngt. Besöksnäringen på Gotland skulle önska att fler bostadrättsföreningar och hyresfastighetsägare tillät andrahandsuthyrning under sommaren, säger Ola Mattsson.

Han lyfter också ett beteende beträffande bokningar av boenden på Gotland.

Eller rättare sagt – ett beteende där man inte bokar.

– Många är vana att göra som när man reser till storstäder som Prag, Paris eller Stockholm, där man köper en flygbiljett och sedan bokar ett hotellrum i taxin på väg från flygplatsen. På Gotland måste man göra tvärtom. Boka boende först, sedan resan, säger Ola Mattsson.

Han fortsätter:

– Många är vana att det löser sig när man väl är på plats, men så enkelt är det inte. Det kommer då och då in folk på turistbyrån som rest hit och sedan inte hittat någonstans att bo.

Totalt i riket noteras 62 miljoner övernattningar under 2016, vilket är en ökning med tre procent och nästan samtliga regioner hade fler övernattande besökare. Flest övernattningar gjordes i de tre storstadsregionerna Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Därefter kom Dalarna.