I september påträffade polisen en man i 20-års åldern i Visby som visade tecken på narkotikapåverkan. Mannen togs med till polisstationen för undersökning, och därefter genomfördes en husrannsakan där polisen hittade hasch i hans bostad. Mannen är misstänkt för ringa narkotikabrott. Den misstänkte är anställd hos Försvarsmakten, och i en anmälan till Försvarsmaktens personalansvarsnämnd, FPAN, föreslår de att mannen blir uppsagd. Det är nämnden som sedan avgör om det finns skäl för uppsägning.

– Frågan om skäl för uppsägning på grund av missbruk eller engångsbruk av alkohol och narkotika kan inte besvaras generellt utan omständigheterna i det särskilda fallet måste alltid noggrant avgöras i beaktande av vem det är som har missbruket och vilken position denne har. Allmänt kan väl dock sägas att det är en försvårande omständighet att den anställde har tillgång till vapen, skriver Katarina Hellner, chef för civilrättsliga sektionen på Försvarsmaktens högkvarter, i ett mail till GA.

Den anställde ska ha sagt i ett samtal att "han inte ser några faror med att kombinera detta med ett militärt arbete där man hanterar vapen och ammunition". Försvarsmakten skriver att de ser mycket allvarligt på händelsen och att de inte längre har förtroende för den anställde. I Försvarsmaktens drogpolicy står att deras "mål är att missbruket eller beroendet ska bort och den enskilde vara kvar". Vidare beskrivs att Försvarsmakten har ett ansvar för att åtgärder vidtas för att stödja personen i sina försök att bli fri från missbruk innan en eventuell uppsägning, men att personen också har ett ansvar att medverka i de beslutade åtgärderna.

Artikelbild

| Policy. Therese Fagerstedt, kommunikatör för Försvarsmakten på Gotland.

– Vi har alltid ett samtal med individen om hur denne ser på sitt beteende och om det finns en beroendebild. Enligt de lagar som finns kan vi aldrig tvinga någon att söka hjälp, men vi som arbetsgivare har en skyldighet att erbjuda stöd, säger Therese Fagerstedt, kommunikatör för Försvarsmakten på Gotland.

Enligt policyn kan grav misskötsamhet som beror på missbruk av alkohol eller droger vara skäl för uppsägning.

– Vi har nolltolerans mot droger. Vi har samma förhållningssätt till det som polisen, där skulle det aldrig heller vara okej, säger Therese Fagerstedt.

Hon tillägger att droger inte accepteras inte minst eftersom det är olagligt, men att det också finns vissa omständigheter som gör att det absolut inte går ihop med arbetet inom försvaret.

– Kriminella aktiviteter går inte ihop med jobbet vi utövar, svenska folket ska kunna lita på att vi löser de uppgifter som vi är ålagda. Sedan behöver vi personal som är skarp och kan ge hundra procent.