Det är vid torsdagens regeringssammanträde som regeringen ska ta ställning till överklagandet av Trafikverkets beslut om hur cykelvägen ska dras längs med väg 140 mellan Västergarn och Klintehamn.

En gång- och cykelväg där är prioriterad efter att Klintehamns nya godshamn stod klar i våras. Den nya hamnen innebär fler tunga transporter mellan Klintehamn och Visby. För att skydda gång- och cykeltrafikanterna på sträckan är cykelvägen viktig menar Trafikverket och även föreningen Klintetraktens framtid. De som överklagat är två markägare som påverkas av cykelvägen som planeras att gå på deras mark.

LÄS MER: Överklagad vägplan försenar cykelvägen