För närvarande är det sju av Region Gotlands totalt 17 hamnar där diskussioner om försäljning pågår, något som P4 Gotland var först med att rapportera om

– De hamnar där regionen inte har någon verksamhet alls, där tycker vi att det är bättre om vi kan överlåta hamnarna till de arrendatorer som sköter om dem, säger tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell.

I tre av fallen har processen kommit längre.

Artikelbild

| Tommy Gardell, ordförande i tekniska nämnden.

– Vi har haft några hamnar uppe för diskussion ordentligt i tekniska nämnden och givit ett tydligt uppdrag om försäljning. Det rör sig om Burgsvik, Vändburg och Katthammarsvik.

Burgsvik ligger allra närmast en försäljning.

– Där är det bara detaljer som återstår.

Kommer eventuella försäljningar vara villkorade, gällande exempelvis om framtida användande?

– Det är svårt att skriva in sådant, sålt är sålt brukar vi säga. Det är inte lätt att exempelvis skriva in att allmänheten ska ha tillträde och så vidare.

– Utöver de tre så ligger det ett uppdrag i att se över övriga hamnar också, och det är vad hamnavdelningen gör just nu.

De övriga fyra hamnar där en försäljning kan vara förestående är Hallshuk, Lännahamnen i Slite, Flundreviken i Visby, och hamnen i Gnisvärd. Gardell utesluter dock inte att det kan bli aktuellt med försäljning av flera de återstående.

– Man kan bortse från Visby, Slite och Klinte då. I Herrvik och Ronehamn har vi verksamhet och så länge det är så kommer de heller aldrig bli aktuella, men några av de övriga kan bli aktuella.

Av erfarenhet tror dock inte Gardell att regionens hamnbestånd kommer minska markant inom kort.

– De hamnar vi har sålt tidigare har varit tioårsprojekt och processen med Burgsvik har hållit på i tio år också, så det är långa ledtider. I flera fall kan det fortfarande ta många år innan det blir en skarp försäljning, säger Tommy Gardell.