Som det rapporterades om i förra veckan så har Geab höjt sin bevakning med väktare vid sitt huvudkontor i Visby. Geab är ett av Gotlands civila skyddsobjekt.

LÄS MER: Därför bevakas Geabs kontor av vakter

Vad som ska klassas som skyddsobjekt är det Länsstyrelsen som fattar beslut om. De tar ställning till ansökan som görs från objektsägaren.

Artikelbild

| Petter Rimfors, jurist vid Länsstyrelsen.

– Det rör sig om olika anläggningar som är samhällsviktiga till vardags på Gotland, och där det är ännu mer angeläget att det fungerar vid höjd beredskap. Värme, energi och telekom är tre exempel på områden som kan komma i fråga, säger Länsstyrelsens jurist Petter Rimfors.

Vad som kan anses vara skyddsobjekt regleras i Skyddslagen. För skyddsobjekt finns större befogenheter vid bevakning.

Bevakningspersonal får exempelvis besluta om kroppsvisitation och har också utökade möjligheter att avvisa eller omhänderta personer inom ramen för bevakningsuppgiften.

– Man kan agera tidigare och med andra maktmedel jämfört med om man inte hade varit ett skyddsobjekt.

Exakt vilka skyddsobjekt som finns på ön och var de är belägna vill Petter Rimfors av naturliga skäl inte uttala sig om.

– Nej, det råder sekretess kring det.

Men han kan avslöja hur många de skyddsobjekten är till antalet.

– Det rör sig om ett 20-tal. Det ska tilläggas att det är de civila skyddsobjekten, försvaret sköter sina egna skyddsobjekt.

Rimfors upplever att det har inkommit ansökningar om skyddsobjekt mer frekvent under senare tid.

– Generellt kan man säga att det har blivit lite fler ansökningar den senaste två åren, säger Petter Rimfors.