Under veckan som gått har Helagotland.se skrivit flera artiklar om Västerhejde skola och dess brister när det gäller ventilation, trånga lokaler och bullriga miljöer. Föräldrar till elever på skolan har vittnat om att barnen får med sig Alvedon till skolan för att klara av sin arbetsdag.

LÄS MER: "Föräldrar skickar med barn alvedon till skolan"

Nu kräver föräldrarna svar kring skolans framtid, och bjuder därför in till ett stormöte i Västerhejde bygdegård den 31 maj.

– Vi vill ha svar och konkreta besked, och vi vill veta var man ligger i processen. Makthavarna måste börja samarbeta och agera. Hade våra elever gjort ett skolarbete på samma sätt som regionen skött det här på så hade de blivit underkända, säger Annica Lagerström som sitter i Västerhejde skolas skolråd.

LÄS MER: Politiker frustrerade över barnens situation

Till mötet är ordförandena för barn- och ungdomsnämnden, tekniska nämnden samt byggnadsnämnden inbjudna tillsammans med övriga politiker, föräldrar, elever och lärare.

– Vi känner att vi måste börja agera nu. Det här har pågått under så många år, under flera olika politiska ledningar, och därför tycker vi att man bör belysa det här för samtliga, även oppositionspolitiker.

Annica Lagerström säger att man inte bara vill föra barnens talan, utan även till viss del lärarnas.

– Vi vill även vara en röst åt lärarna som arbetar på skolan. De är väldigt lojala, men man har även förstått att de inte orkar strida längre. Vi anser att det här är en fråga om arbetsmiljö för lärarna, precis som det är en fråga om barnens arbetsmiljö.

LÄS MER: Nya bud: Inga nya lokaler till barnen