Tio lärare kom till den utbildning med titeln ”Barnens hav” som arrangerades på Naturum och Forum Östersjön i Vamlingbo under onsdagen. De fick tillfälle att lyssna på Charlie Wijnbladh från Svenska Naturskyddsföreningen, som varit med och tagit fram kursmaterial för skolpersonal och med lång erfarenhet av att hålla föredrag och leda exkursioner ute i naturen. Med som utbildare fanns också Laila Asterhag och Amanda Overmark från Naturum.

Natur – och miljökunniga personer lär ut till lärare, som sen kan utbilda eleverna, som i sin tur påverkar sina föräldrar. Till exempel när det gäller att undvika skadliga bottenfärger på båtar. Det är ett av skälen till att Naturskyddsföreningen engagerat sig, berättar Charlie Wijnbladh. Lite som en naturkunskapens egen näringskedja, alltså.

– Jag inser hur lite jag kunde innan, sa Johanna Flodman, lärare i biologi, kemi och matematik på Havdhems skola, efter dagens första pass med föredrag om Östersjön.

Artikelbild

| Gunilla Sundberg, från miljöprofilerade Garda skola, kom med en samling kryp som Charlie Wijnbladh granskar.

– Jag tar med mig verktygen som jag får på den här kursen och försöker göra något av det i klassrummet, just i vårt fall har vi ju lite långt till havet, resonerade hon vidare.

Charlie Wijnbladh gav en översikt över Östersjöns speciella historia och förutsättningar med sitt bräckta vatten och inte minst om de mänskliga föroreningar som hela tiden hotar livsmiljöerna för både den egna och andra arter. Föredraget landade i praktiska råd kring hur skolor kan arbeta med havsmiljöfrågor. Och några pedagogiska tips om hur naturens mysterier, till exempel märlornas eller havstulpanernas metoder för fortplantning, kan hålla skolelever vakna under lektionerna.

För Ann Gisslevik, lärare på Öja skola, var mycket bekant, men ändå inspirerande:

– Vi försöker utnyttja närheten till havet. Vi har besökt en ”gäddfabrik” och vi har träffat en lantbrukare som visar hur man kan arbeta praktiskt med fosforfällor. Tack vare Forum Östersjön har vi också goda mentorer. Men det vi är med om nu är både kul och nyttigt. Man får lust att sätta i gång – nu!

Artikelbild

| En kärlväxt-rot fastnade i Johanna Flodmans håv.

En god del av dagen ägnades åt att samla växter och djur från havet, vid en strandremsa i närheten av Holmhällar. Det var på med vadarstövlar, diskussion om håvningsteknik och snart fullt med organismer att studera vidare på Naturum.

Där uppenbarades möjligheterna som ett USB-mikroskop ger, att visa hela gruppen av elever på en storbild vad man studerar.

Artikelbild

| Med USB-mikroskopet uppkopplat är det möjligt för många att samtidigt studera fynden.

I workshops gavs handfasta tips på hur man enkelt kan konstruera en fiskfälla, eller en vattenkikare. Och hur man kan använda en vanlig växtpress även för alger.

För Paulo Celis, lärare på Atheneskolan i Visby, är miljökunskapen en självklarhet.

Artikelbild

| För Paulo Celis är miljökunskap en självklar del av undervisningen.

– Det står ju i läroplanen, är hans enkla svar på motivationen för kursen.

– Sen hoppas man förstås kunna förmedla så mycket som möjligt av informationen vi får, även om man inte kan frälsa alla.

Artikelbild

| Det går utmärkt att pressa även alger i en traditionell växtpress.

Charlie Wijnbladh säger att han för sin del undervisar barn minst lika gärna som vuxna:

– De ställer frågor som tvingar en att fundera. Och det är så kul att se deras stolthet när de hittat något de vill visa.