SMA Mineral tog under våren över täkten i Klintebys i Klinte. Nu är det klart att man vill öka täktverksamheten till totalt 105 hektar. Det är ungefär 10 gånger så mycket som i dag, något som P4 Gotland var först att rapportera om.

– Det är väldigt viktigt att vi får sten i Sverige att bryta och Gotland är enda stället som har kvalitet som är tillräckligt bra, säger Thomas Mårtensson, platschef för SMA Mineral Gotland.

Han menar att det inte finns samma naturvärden i Klintebys som det finns på norra Gotland där man också vill bryta.

– Det är inte samma naturvärden och det ligger också ganska högt över vattnet. Då behöver man kanske inte gå lika djupt, säger Thomas Mårtensson.

Bolaget är förberett på att det kan komma att bli en längre rättsprocess kring deras ansökan att utvidga täkten i Klintebys.

– Vi har lite erfarenhet av hur det ser ut på norr. Men sedan vet man aldrig hur mycket det kommer att överklagas, säger Thomas Mårtensson.

Har ni stött på några hinder?

– Vi ser att det framförallt är Miljöpartiet som är på hugget och det är ungefär samma frågor som tidigare, vattenfrågorna och trafiken. De försöker stoppa kalkindustrin, säger Thomas Mårtensson.

På torsdagskvällen kommer Miljöpartiet att hålla ett öppet möte i Klinteskolans matsal. Där kommer de att berätta mer om hur de ser på kalkbrytningen som Nordkalk och SMA Mineral kan komma att bedriva på mellersta Gotland.

– Vi kommer på mötet att berätta vad som är på gång i Klinte, Buttle och i hamnen här. Det kommer såklart att handla om vatten eftersom det är mycket vatten i området. Regionen har till exempel två vattentäkter på vardera sida av brottet, Foodmark tar till exempel allt sitt vatten från Logarve. Det här är ren information och jag hoppas att så många som möjligt kommer, säger Daniel Heilborn, engagerad i Miljöpartiet och ordinarie ledamot i tekniska nämnden.

Vad har du att säga om SMA:s Minerals planerade brott i Klintebys?

– Jag tror kanske att det är lite för stort för att kunna bevara vattentillgångarna i ett område som har viktiga vattentäkter och vattenområden, säger Daniel Heilborn.

Han menar att det är viktigt att se kalkbrytningen på mellersta Gotland som en helhet.

– Man kan inte bara se till ett brott här, utan det gäller att se till helheten, säger Daniel Heilborn.