Bästa skolkommun är en årlig rankning sedan 2002 av Lärarförbundet och som bygger på statistik från Skolverket och SCB. I rankningen ingår 13 olika kriterier, där de två viktigaste enligt Lärarförbundet är andelen lärare med pedagogisk utbildning samt lärartäthet.

Gotland hamnar 2017 på plats 52 av 290 i rankningen, vilket är ett tapp med 30 placeringar sedan 2016. I kategorierna utbildade lärare och lärartäthet hamnar Gotland på plats 146 (+19 placeringar) respektive 129 (-18). Största tappet gör Gotland när det kommer till kriteriet lön där kommunen rasat 149 placeringar, från 85 till 234.

Resurser per elev är Gotlands starkaste kriterium. Förra året låg Gotland på första plats, men i år har regionen tappat till plats 21.

Gunnel Ahlgren är ordförande i Lärarförbundet på Gotland.

– Våra lärare gör ett fantastiskt jobb i skolan och förskolan och vi ser att vi behåller vår placering när det gäller resultaten i årskurs nio.

– Men vi tappar i lön. Vi har bra diskussioner med arbetsgivaren, men de säger att det inte finns pengar. Men man måste satsa på utbildning, det är en framgångsfaktor för kommunen.

Gotland har halkat efter i löneutvecklingen de senaste två åren.

– Det var en satsning för två år sedan, men de senaste två åren har vi haft lägst löneutveckling i hela landet. Men det blir nog lite mer nästa år.

När det gäller resurserna per elev tycker Gunnel Ahlgren att plats 21 är bra, även om det är ett rejält tapp från förra året.

– Det syns att det har varit besparingar de senaste åren. Anledningen till att vi legat så högt är att vi har så många småskolor som är konstnadsdrivande.