Uppsala Universitet Campus Gotland gick för något år sedan ut med att de ville starta en socionomutbildning på Gotland.

– Vi är glada över att kunna erbjuda möjligheten att läsa socionomprogrammet här på ön, säger rektorsrådet Olle Jansson i ett pressmeddelande.

Socialdirektören Marica Gardell säger att hon är glad över att det är just den här utbildningen som nu kommer till Gotland.

–  Det är en efterlängtad utbildning då efterfrågan på socionomer är stor på ön. Vi ser verkligen fram emot att få ta emot studenterna i våra verksamheter, säger Marica Gardell i ett pressmeddelande.

Hösten 2018 kommer utbildningen att starta på Uppsala Universitet Campus Gotland. Det är en utbildning som universitet kommer att ha tillsammans med ett annat lärosäte.

– Vi tar in den här utbildningen från Ersta Sköndals högskola, men jag vet inte exakt hur formerna kommer att se ut. Det får vi återkomma till, men utbildningen kommer att bedrivas på plats här hos oss, säger Petra Lindberg, som arbetar som kommunikatör vid Uppsala Universitet Campus Gotland.

Det här är en utbildning som Region Gotland och universitetet under flera år kämpat med att få till Gotland. Nu är de glada över att de nått dit.

– Det är många gotlänningar som har gått och väntat på den här utbildningen och det finns en stor efterfrågan på den här typen av personal hos Region Gotland. Det här känns väldigt bra, säger Petra Lindberg.