Det visar statistik från Försäkringskassan. Gotlänningarna är sjukskrivna i genomsnitt 9,1 dagar per år, medan sjukpenningtalet för hela landet är 10,2 i november. Det är bara två län i landet som kan visa på lägre siffror. Östergötlands län har 8,1 medan Stockholms län har 8,8.

De högsta sjuktalen har Västernorrlands län med 12,9 dagar per år.

Sjukpenningtalet är ett mått på hur mycket folk är sjukskrivna och redovisas i snitt per person och år.

Artikelbild

Regeringen har som mål att det ska var högst 9,0 dagar om tre år. De senaste åren har också antalet sjukdagar sjunkit på Gotland. Samma sak gäller i resten av landet.

– Gotland har historiskt sett haft lägre sjukskrivningstal och legat under riksgenomsnittet, säger Peje Bengtsson, analytiker på Försäkringskassan.

Vad som gjort att det är färre sjukskrivna innebär inte att vi blivit friskare.

– Nej, det är inte så att vi kan tolka sjukskrivningstalen som direkta hälsoförändringar, säger Peje Bengtsson.

Artikelbild

Snarare handlar det om att Försäkringskassan tillsammans med arbetsgivare och sjukvård gemensamt arbetat för att de sjuka ska börja arbeta igen - tidigare.

– Försäkringskassan har inga egna åtgärder utan utreder och för diskussioner med den sjukskrivna, arbetsgivaren och läkaren för att finna lösningar så att den sjuka kan arbeta trots sjukdomen.

Artikelbild

Peje Bengtsson påpekar att det här handlar om personer som är sjukskrivna en längre period.

– När det gäller influensa till exempel går vi inte in och påverkar sjukskrivningar på det viset.

Artikelbild

Mellan år 2010 och 2015 ökade sjukskrivningsdagarna med 70 procent och det var då som regeringen satte in olika åtgärder för att stoppa trenden. Åtgärdsplanen bestod av bland annat att öka primärvårdens kapacitet att hantera psykisk ohälsa och ge Försäkringskassan mer resurser för att göra ett bättre utredningsarbete. För att öka hälsan och minska frånvaro vill myndigheterna också förbättra arbetsmiljön, rehabiliteringen och människors arbetsförmåga.

– Vår möjlighet att påverka sjukskrivningar beror på vad du arbetar med, vilken typ av bransch det är och möjligheterna att anpassa arbetsuppgifterna.

– Vi kan föra diskussioner om vad som är möjligt men ansvaret ligger hos arbetsgivaren och den sjukskrivna, säger Peje Bengtsson.