Ledare Gotlands Allehanda Moderaterna har snabbt och resolut återtagit platsen som näst största parti, sedan Ulf Kristersson tog över som partiledare. Det bekräftades i går av ännu ett mätinstitut, Omni/Novus, i en sammanvägning av flera olika opinionsmätningar.

Sker Moderaternas återhämtning till priset av ett försämrat läge för alliansen som helhet?

Somliga påstår att de tror det. Inte minst socialdemokrater vill gärna framhålla att de tror det. Att Moderaterna stöter bort osäkra marginalväljare, när man i vissa frågor återgår till en politik riktad mer mot moderata kärntrupper. De tänker sig att Moderaternas omsvängning en aning högerut kan förbättra chanserna för de rödgröna i valet nästa år.

Jag tror inte alls på det. Jag tror inte det är så avgörande hur Moderaterna exakt kalibrerar sin position på en vänster/höger-skala. Politik är inte bara en fråga om positionering där man ska krypa så nära inpå motståndaren som möjligt för att erövra en så stor andel av väljarskalan som möjligt. Politik är inte geometri. Och det är helt centralt att framstå som regeringsfäig och värdig att förvalta ett förtroende.

Det finns mycket som då är viktigare än positionering och att anpassa sig efter motståndaren. Jag tror det är mycket viktigare att det åter framgår att Moderaterna har både mål och mening och en positiv attityd som präglar både politiken och den interna stämningen. Viktigt är också att politiken framstår som en genomtänkt helhet, snarare än en förvirrande ansamling av nervösa utspel.

Jag hoppas att Moderaternas återhämtning också beror på att Ulf Kristersson beslutat sig för att vara "den vuxne i rummet", som argumenterar och debatterar utan att avsiktligt missförstå motståndaren eller vilseleda väljarna.

Moderaterna har framgångsrikt börjat återuppbygga det förtroende som började eroderas redan 2011 i och med uppgörelsen om migrationspolitiken med Miljöpartiet. Och som skakades i grunden av den huvudlösa Decemberöverenskommelsen, då makten överlämnades till en rödgrön minoritetsregering trots icke-socialistisk majoritet i riksdagen.

Läget för Alliansen ser mycket bättre ut i dag än det gjorde för ett par månader sedan.