Debatt Gotlands Folkblad ”Långsiktigt hållbar ekonomi.” Visst låter det väldigt fint och positivt. Så står det i de borgerliga partiernas förslag till budget för 2018. Centern, Moderaterna och Liberalerna erbjuder väljarna långsiktigt hållbar ekonomi.

Frågan är hur? Jo, genom att lägga ut besparingar på 50 miljoner kronor på all välfärd som regionen ger gotlänningarna. 50 miljoner kronor motsvarar att man säger upp drygt 100 anställda inom sjukvården, äldreomsorgen och skolan. För skolan handlar det om att 12 miljoner kronor ska skäras bort. Det motsvarar 25 lärare, förskollärare och annan skolpersonal. Sjukvården får säga upp cirka 30 läkare, sjuksköterskor och undersköterskor.

Om man kallar en nedskärning av välfärden med 50 miljoner kronor för ”långsiktigt hållbar ekonomi”, är inte det att vilseleda väljarna?